– Dette er en viktig del av den pågående byutviklingen av Hovinbyen og Ulven. Dette er god byutvikling i praksis. Når Veidekke nå flytter til samme område, bidrar det aktivt til å styrke attraksjonen og innovasjonskraften til området og understøtter satsingen i Construction City. Med 5-6.000 nye arbeidsplasser de kommende årene bidrar det sterkt til en helt ny og levende bydel hvor det skal bli attraktivt å jobbe, leve og bo, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding.

Avtalen innebærer et 50/50-samarbeid om utvikling av det nye kontorbygget som skal ha adresse Standardveien 2–4. Byggestart er planlagt i 2022 og hovedkontoret skal stå ferdig i 2024. Veidekke skal bli leietaker når den tid kommer.

I tillegg har partene inngått en avtale om bygging av 300 leiligheter i fortsettelse av prosjekter som Veidekke har i området, og nær det nye hovedkontoret.

Veidekke svarer at det er så tidlig i prosessen at de ikke kan si hvor mye avtalen er verdt. Det vil bli klart senere når samarbeidet om prosjektet fortsetter.

– Vi har gjort en grundig jobb for å finne den best egnede tomten for det nye hovedkontoret til Veidekke, og jeg er sikker på at Ulven er et meget godt valg for oss. Vi skal flytte til en del av Oslo som nå forvandles fra industri- og lagerområder til en attraktiv bydel med boliger, kontorer og næringsbygg, der vi allerede spiller en stor rolle som entreprenør i pågående prosjekter, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke i pressemeldingen.