Gå til sidens hovedinnhold

Innfører nye regler om karantenehotell

Under regjeringens pressekonferanse på onsdag melder helse- og omsorgsminister Bent Høie om en ny midlertidig ordning som trer i kraft fra og med torsdag.

Personer som er vaksinert eller som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får lov til å slippe karantenehotell fra og med torsdag klokken 12:00 og kan gjennomføre karantenen hjemme.

De som allerede oppholder seg på karantenehotell og kan dokumentere at de er vaksinerte eller har vært smittet, kan fra og med torsdag tilbringe resten av karantenen hjemme. Dette er en midlertidig ordning og varer fram til sertifikatet med QR-koder er på plass.

Koronasertifikat fra og med 11. juni

Helse- og omsorgsminister Bent Høie peker på at de strenge innreiserestriksjonene har hatt en god effekt.

Han opplyser om at et koronasertifikat trolig er på plass fra og med 11. juni i Norge.

Det jobbes med å ha to ulike visninger for sertifikatet. En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området. Dette er på grunn av personvernhensyn.

Sertifikatet ligger på helsenorge.no og kan lastes ned på mobil eller skrives ut i følge NTB.

– Den første visningen er tilstrekkelig for de fleste tilfeller der sertifikatet skal brukes innenlands. Visningen som inneholder mer informasjon, som for eksempel ved grensepasseringer i forbindelse med reise, sa helse- og omsorgsministeren.

Han understreker at sertifikatet skal gi mulighet til lettelser.

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat.

Europeisk felles løsning

Det vil trolig være en felles europeisk løsning som vil være klar i starten av juli. Fra og med torsdag 3. juni vil personer med et norsk digitalt sertifikat få bruke dagens løsning ved innreise på grensen.

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, sa Høie.

Fraråder reiser

Regjeringen fortsetter å fraråde reiser som ikke er strengt nødvendig. Dette rådet vil gjelde frem til 1. juli. Reisende må selv sette seg inn i reglene for karantene i det landet de velger å reise til, skriver NTB.

Kommentarer til denne saken