Strengere tiltak for flere bydeler

Byrådslederen melder om at det innføres forbud med mer enn to besøkende i private hjem.

Han melder også skjerpede tiltak i skolene og inn­fø­rer hel­di­gi­tal un­der­vis­ning for ung­doms­sko­len og videregående skolen i hele Oslo. Vi sten­ger alle bar­ne­ha­ger.

Det blir også heldigital undervisning for 5. til 7. trinn for bydelene Gro­rud, Stov­ner, Alna, Bjerke, Gam­le Oslo, Grünerløkka og Sønd­re Nord­strand fra og med 17. mars.

Spesialskolene og spesialgruppene skal holde åpent.

Byråden forteller at dis­se by­de­len har over tid hatt de høy­es­te tryk­ke­ne, og det er derfor nød­ven­dig med enda mer mål­ret­tet til­tak.

Samtidig videreføres alle strenge tiltak til og med 9. april.

Minst mulig mobilisering

Når det gjelder påskeferien, anbefales det å reise minst mulig.

Selv med heldigital undervisning for ungdoms- og videregående skoler og 5. til 7. trinn, forteller Johansen at man fortsatt ikke har kontroll på hvor ungdommen beveger seg på fritiden. Han oppfordrer ungdommen til å mobilisere seg minst mulig og foreldrene til å mest mulig kontakt og kontroll på det.

Johansen forteller at det foreløpig ikke er klart hvordan forbudet mot flere besøkende enn to personer i private hjem skal bøtelegges.

– Det overordna budskapet er at vi innfører to besøkende i private hjem for å redusere kontakter mellom kohorter, sier byrådslederen.

Antall smittet

1967 personer ble registrert smittet av koronaviruset i Oslo i forrige uke. Det er det høyeste registrerte tallet i kommunen så langt.

– Vi er inne i en tredje smittebølge. De muterte variantene av koronaviruset sprer seg raskt i Oslo, og tiltakene vi har brukt til å slå ned smitten tidligere, er ikke nok til å slå ned de nye virusvariantene. Den eneste måten å stoppe viruset på er å stoppe mest mulig av den fysiske kontakten mellom byens innbyggere. Vi håper at dette vil snu smitteutviklingen, sier Johan.

Han opplyser om at 50,000 personer testet seg i forrige uke. Helsebyråd Robert Steen informerer om at Oslo vil få 13,100 ekstra vaksiner neste uke som kommer til å bli benyttet i bydeler der smitten har vært høy under hele pandemien.

Tidligere tiltak er ikke nok

– Tidligere tiltak er ikke nok til å slå smitten i Norge, sier Johansen.

Den nye bølgen med mutert virus skiller seg fra tidligere smittebølger, fordi den sprer seg mer blant barn og unge og har vist seg å være vanskeligere å slå ned.

Antall innleggelser på sykehusene øker kraftig, og det begynner å bli press på Oslo kommunes kapasitet til å teste og spore smitte.

– Selv om vi har hatt svært strenge til­tak i Oslo i lang tid, har smit­ten mer enn fi­re­dob­let seg si­den be­gyn­nel­sen av feb­ruar, forteller byrådslederen.

FHI be­reg­ner at r-tal­let er på 1,5 i Oslo. Smitten stiger i alle bydeler, men i Stover, Grorud og Alna er én prosent av befolkningen registret smittet den siste uke.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, forteller at trafikkflys-tiltakene på skolene er ikke nok til å slå ned de nye muterte versjonene.

Hun legger til at det ikke er nødvendig med heldigital undervisning for bydeler som har lav smitte.

– Vi håper konsekvensene blir mindre denne ganger nå perioden er kortere, sier Thorkildsen.

Tidsavgrensningen skal også gi en forutsigbarhet for ansatte og elever. Hun ber også regjeringen komme med en reel krisepakke til barn og unge.

– De må bli høyest prioritert når vi skal gjenåpne samfunnet igjen.

Disse tiltakene vil gjelde fra onsdag 17. mars:

  • Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.
  • Heldigital undervisning for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.
  • Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.
  • Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken.

Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske. Barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse også i påskeuken.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april. Øvrige tiltak gjelder til 9. april. Det gjelder også de eksisterende tiltakene, det vil si:

  • Rødt nivå i barnehager og barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)
  • Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge.
  • Stengte serveringssteder (med unntak av takeaway) og skjenkeforbud
  • Stengte butikker (med noen unntak, bl.a. dagligvarebutikker og apotek)
  • Stengte treningssentre, teatre og kinoer
  • Forbud mot arrangementer (med noen unntak, blant annet begravelser)