Anlegget Fortum Oslo Varme er ikke blant de sju prosjektene som er valgt ut til å få støtte, skriver Teknisk Ukeblad.

Opprinnelig søkte de om 3 milliarder kroner, men reduserte summen i sommer til 1,8 milliarder kroner for å øke sjansen for å få tildelt støtte. Det var altså ikke nok til å overbevise EU-ekspertene.

Fortums plan er å fange CO2 fra selskapets forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Dette skal deretter lagres permanent under havbunnen på norsk sokkel. Investeringen på Klemetsrud er totalt beregnet til å koste 6,8 milliarder kroner, og Fortum skal selv bidra med 800 millioner kroner.

– Tildelingen viser at EU vil realisere CCS som klimateknologi. Da er det overraskende at EU-kommisjonen velger bort vårt karbonfangstprosjekt. Vi har ett av de best forberedte prosjektene for karbonfangst i Europa, og ytterligere utsettelse er utfordrende. Nå starter vi gjennomgangen av Innovasjonsfondets tilbakemelding på søknaden, og så må vi vurdere om vi skal søke EUs Innovasjonsfond i andre tildeling. Søknadsfristen er i mars 2022, uttaler CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i en pressemelding.

BAKGRUNN

  • EUs innovasjonsfond har EUR 1 milliard å bevilge i den første utlysningen for prosjekter med banebrytende teknologier innen fornybar energi, energiintensiv industri, energilagring og karbonfangst, bruk og lagring. Totalt 311 prosjekter søkte om finansiering i første utlysning
  • Fortum Oslo Varme er en del av det norske CCS-prosjektet Langskip
  • Den norske stat bidrar til fangst og lagring av CO2 fra Norcem sementfabrikk, og transport og lagring gjennom Northern Light, ved Equinor, Shell og Total energies
  • Fortum Oslo Varme er tidligere tildelt NOK 3 mrd i betinget støtte, med forbehold om ytterligere ekstern finansiering
  • Den 17. november offentliggjrode EUs Innovasjonsfond at de ikke tildeler Fortum Oslo Varme støtte i denne tildelingen

Også Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo, er skuffet over at Oslo-prosjektet ikke får støtte.

– Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier hun.

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er en integrert del av det norske CCS-prosjektet Langskip, og har fått tilsagn om tre milliarder kroner fra staten, forutsatt restfinansiering fra eksterne kilder.

Selv om EU når sine ambisiøse mål for sirkulær økonomi med gjenbruk og resirkulering vil det være anslagsvis 40 millioner tonn restavfall som må sluttbehandles ved forbrenning, fordi bruken av deponi skal være nesten fullstendig faset ut innen 2035. Det blir derfor mange fremtidige anlegg som har behov for CCS-teknologi for å håndtere sine utslipp, skriver Fortum i pressemeldingen.