– Det er fortsatt en alvorlig smittesituasjon og vi vet at mange elever på de eldste trinnene har veldig mange nærkontakter, noe som er spesielt risikabelt med tanke på det muterte viruset. Derfor må vi utsette overgangen til rødt nivå. Også 5.–7. trinn i de hardest rammede bydelene holder stengt denne uka. Fortsatt vil enkeltbarneskoler og barnehager bli stengt der situasjonen tilsier det, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Onsdag kom Utdanningsdirektoratet med en ny veileder for smittevern i videregående skoler. En slik veileder er altså ikke klar for barne- og ungdomsskoletrinnene ennå.

Dette betyr at følgende tiltak gjelder for barnehager og skoler også uka etter påske:

• Barnehagene organiseres på rødt nivå

• Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)

• Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

• Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

Jobber med plan for gjenåpning

Oslo er fortsatt under svært strenge restriksjoner, og smittetallene er høye. Det ble registrert 429 nye koronasmittede i Oslo tirsdag. Det er 82 flere tilfeller enn snittet de sju foregående dagene.

Det er uaktuelt å lette på tiltakene nå. Byrådet i Oslo har likevel en plan for gjenåpning av byen. Det sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i bystyremøtet onsdag ettermiddag.

– Vi jobber med en plan for gjenåpning, selv om det på et vis kan fremstå absurd å snakke om gjenåpning så lenge vi har de høyeste smittetallene noensinne. Slik situasjonen er nå, er det selvfølgelig uaktuelt å gjøre store lettelser, men det pandemien har lært oss er at det er lettere å lette på tiltak, enn å innføre dem, sier Johansen i bystyremøtet, som ble avviklet digitalt.

Ulike tiltak i bydelene

Oslo har også nå for første gang innført differensierte smitteverntiltak i bydelen. Det betyr at det i bydelen Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand er innført hjemmeskole for femte til syvende trinn. Samtidig holder alle barnehager og aktivitetsskoler stengt gjennom påsken.

Det er drastiske grep, erkjenner Johansen.

– Samtidig er det liten tvil om at det er nødvendig å ta kraftfulle grep for å få ned smitten blant barn og unge. 30 prosent av smitten blant unge er sporet tilbake til barnehager og skoler, sier byrådslederen og legger til:

– Forhåpentligvis vil de samlede tiltakene som gjelder, være nok til å presse ned smitten – også fra muterte virus.