Gå til sidens hovedinnhold

Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold

Støyen og forurensningen fra E6 gjennom Manglerud er uutholdelig og uforsvarlig. Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold. Men Byrådet virker mest fornøyd med å ha bidratt til å forhindre at Manglerudtunnelen kom inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

AO avslørte for 10 dager siden at Manglerudtunnelsen - som nå offisielt heter "E6 Oslo sør" - er vraket, når Samferdselsdepartementet fredag klokken 12 legger fram NTP 2022-2033.

Dette til tross for at Statens Vegvesen kom med en tydelig, nesten entusiastisk anbefaling til Regjeringen om å legge prosjektet inn i NTP. Også Høyre, Venstre, KrF og Frp i Oslo støtter tunnelen.

Forhistorien til Byrådets blanke avvisning av E6 Oslo sør er interessant:

I 2019 gikk Oslo Ap til valg på at tunnelen, med en foreløpig prislapp på 16 milliarder kroner, skulle bygges. Formuleringen i partiprogrammet er dog kryptisk formulert:

"Det er et mål for oss å redusere støybelastningen og luftforurensningen langs de store transportårene våre. Ikke minst prosjektet E6 Oslo Øst må innfri på miljøområdet".

Men ingenting peker i retning av at Ap skal bli en uttalt motstander av prosjektet, tvert imot. Men Ap gikk tilbake med 10 prosentpoeng i valget, fra 32 prosent til 20 prosent. MDG styrket seg kraftig, og gikk fra 8,1 til hele 15,3 prosent.

Valg har konsekvenser.

Etter velgernes dom i 2019 forhandlet de rødgrønne partiene om en ny byrådserklæring. Der ga Ap etter for MDG, og nå ble Byrådet i Oslo en aktiv motstander av "E6 Oslo Øst". Begrunnelsen er at man ikke ønsker økt veitrafikk av hensyn til klima og at biltrafikken vil øke.

NTP er et av enhver regjerings absolutte favorittdokumenter. Rett før påske hvert fjerde år legges denne stortingsmeldingen fram, et halvårs tid før stortingsvalget.

Mer glinsende fett valgflesk enn prosjektene i NTP må du lete lenge og sannsynligvis forgjeves etter.

Rundt om i det ganske land står jubelen i taket hvis akkurat deres samferdselsprosjekt for første gang er kommet gjennom det nasjonale nåløyet, og fått en plass i NTP. (Dette til tross at en slik plass ikke er noen garanti for at prosjektet blir realisert, det skjer bare gjennom enkeltstående vedtak og penger bevilges i de årlige statsbudsjettene).

I Oslo er det altså motsatt.

Her kjemper Byrådet med nebb og klør mot å havne i NTP.

Byrådet i Oslo satte Regjeringen i en gunstig situasjon foran utarbeidelsen av årets dokument. Og Regjeringen grep sjansen. Oslos motstand gjorde det enkelt for samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å vrake E6 Oslo øst, og i NTP brukes Oslos nei som hovedbegrunnelse for vrakingen.

Byrådspartiene har siden AOs avsløring gått til frontalangrep mot Regjeringen, med beskyldninger om at hele prosjektet er et luftslott som mangler finansiering, og at samferdselsministeren bare har brukt Byrådets nei som et billig og hult påskudd til å vrake E6 Oslo Øst i NTP.

Regjeringen legger altså skylden på Byrådet for et prosjekt de verken har råd eller planer om å realisere.

Det er særlig innen Oslo Ap denne argumentasjonen er blitt brukt, og de har naturligvis gode poenger.

Men de "glemmer" å nevne én ting:

Byrådet ville vært iherdige motstandere av E6 Oslo øst også dersom Regjeringen stilte med full finansiering. Byrådet er rett og slett prinsipielt imot Manglerudtunnelen.

Det står svart på hvitt i deres egen byrådserklæring. Og det er gjentatt utallige ganger etterpå.

Jeg tror ikke tilhengerne av skipstunnelen på Stad ville ha protestert mot å få den inn i NTP - hvilket de får fredag - fordi prosjektet foreløpig mangler finansiering, for å si det sånn.

Hele dette bakteppet virker smått utrolig når man står utenfor Narvesen på T-bane-stasjonen på Manglerud.

Det er altså ikke ørens lyd å få.

AOs reportere må få med seg aksjonistene vi skal intervjue et annet sted for i det hele tatt å få gjennomført et intervju der man faktisk hører hva folk sier.

75.000 kjøretøyer passerer her hver dag. Ja, du leste riktig - 75.000 kjøretøy, hver bidige dag. Og rundt 12 prosent av kjøretøyene er tungtransport. De store trailerne bare dundrer forbi.

Det er trolig grunn til å anta at om lag 40.000 innbyggere i større eller mindre grad lever med denne støyen.

Les også

Geir Schau og Manglerud-folka krever tunnel: – Jeg er en ihuga sosialdemokrat, men de har svikta totalt

Det er egentlig helt vanvittig at Norges viktigste og mest trafikkerte statlige vei - E6 - går tvers igjennom et stort boligområde i hjertet av Oslo by. En vesentlig del av trafikken har ingen ting med Oslo å gjøre. Den er ren gjennomgangstrafikk.

– Vi kan aldri åpne et vindu i leiligheten. Skriv det i avisen! sier en av Narvesens naboer i det hun haster forbi aktivistene og oss.

Jeg er ikke uten forståelse for at Byrådet i Oslo prioriterer bygging og finansiering av Fornebubanen, Majorstua stasjon og ny t-bane-tunnel i sentrum - før E6 Oslo øst. Den er svinaktig dyr, og har havnet bak i køen. Det er greit.

Men jeg har store problemer med å forstå hvorfor Byrådet aktivt jobber mot et prosjekt som vil bedre livskvaliteten til så mange av Oslos innbyggere, og de argumentene de har kommet med til nå fremstår syltynne.

Jeg er heller ikke i tvil om at Manglerudtunnelen - la oss kalle den ved dens folkelige navn - vil bli bygget i fremtiden, og at de som kommer etter oss vil takke for at nettopp dette skjedde. Dette handler ikke om å bygge en ny vei, men å fjerne en gammel - som støyer og forurenser bortenfor det akseptable.

Manglerudtunnelen handler ikke om å tilfredsstille bilistenes behov. Den handler ikke om å gjøre veien bedre, som er utgangspunktet for nesten alle veiprosjekter. Jeg tror at de som kjører bil, eller en stor trailer, lever godt med å ta Ulven-splitten og kjøre over Ryen-krysset. Jeg tror ikke de som kjører gjennom Oslo langs E6 får et bedre liv av å ta denne relativt korte distansen i en tunnel.

Men for de titusener som bor i området, vil Manglerudtunnelen forandre livet deres til det bedre, big time. Og det vil utvikle byen i positiv retning.

Stortinget er ikke bundet av forslaget til NTP som fredag fremmes av dagens mindretallsregjering.

Derfor går oppfordringen fra Avisa Oslo til Stortinget: Ta Manglerudtunnelen inn i Nasjonal Transportplan i vår!

Kommentarer til denne saken