«Du skal være heldig om du finner en ok leilighet som ikke blakker deg. Du skal være heldig dersom du får en utleier som følger loven,» skriver Jenny Flølo Kleppe i Oslodebatten.

Erfaringene hennes på leiemarkedet i Oslo er mange av de samme som Jussbuss hører fra klienter over hele landet: Elendige forhold ved leieobjekter og urimelige leieavtaler er et landsdekkende problem. Behovet for ny husleielov har derfor aldri vært større.

Les innlegget til Kleppe:

Les også

Leiligheten falt sakte men sikkert fra hverandre. Vi fikk skylden

Stor ubalanse på leiemarkedet

Loven som regulerer husleieforhold er fra 1999 og tar ikke høyde for at omstendighetene i dag er helt annerledes. Dette gjelder særlig utviklingen på boligmarkedet. Leieprisene rundt omkring i Norge har aldri steget mer i løpet av ett år, som det de gjorde i 2022. Samtidig er det nærmere en million leietakere her til lands. En konsekvens av dette er stor ubalanse mellom tilbudet og etterspørselen på leiemarkedet.

For eksempel er det problematisk at loven er fravikelig, slik at det er stor adgang til å avtale seg bort fra reglene som følger av husleieloven. Når leiemarkedet er såpass presset som det er nå, ser mange ingen annen utvei enn å inngå svært uheldige leieavtaler. Dette gjelder både i forhold til hvilke plikter man selv har, og tilstanden på boligen.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Urimelige krav om vedlikehold

Jussbuss får eksempelvis stadige henvendelser fra klienter som har avtaler der utleier har satt urimelige krav til leietakerens vedlikeholdsplikt. Vi ser for eksempel at dette kan være alt fra at leietaker har eneansvar for mugg-og fuktskader, til pålegg om daglig snømåking eller feiing. Et annet eksempel vi ser er at utleier stiller krav om at boligen skal vedlikeholdes slik at den er i bedre stand enn da leietaker tok over leieobjektet.

Konsekvensen av at man ikke overholder vedlikeholdsplikten er at utleieren kan gjøre gjeldende krav som erstatning eller heving av kontrakten mot leietakeren. Jussbuss mener at kravene til leietakerens vedlikeholdsplikt, ikke bør kunne være så omfattende som dagens lovverk åpner for.

Alvorlige brudd får ikke konsekvenser

Et annet forhold som Kleppe påpeker er utleiers gjentakende brudd på loven. Vi opplever at flere utleiere begår gjentatte og alvorlige brudd på husleieloven, som ikke får konsekvenser. Jussbuss erfarer blant annet at flere utleiere ikke oppretter en særskilt depositumskonto i leietakers navn, men heller krever at leietakerne setter pengene inn på en privat konto i utleiers navn. Flere utleiere gjentar denne ulovlige prosedyren hver gang de inngår en ny leieavtale.

Et annet eksempel på utleiers gjentakende brudd på husleieloven, er at utleier tar seg ulovlig inn i leietakernes bolig.

Til tross for gjentakende brudd på reglene blir leietakerne værende i husleieforholdet, mens utleierne fortsetter sin virksomhet og tjener gode penger uten å bedre forholdene i boligen. Jussbuss etterlyser effektive sanksjoneringsmuligheter overfor utleiere som gjentakende bryter husleieloven, slik at det ikke vil lønne seg å utnytte folk i et presset leiemarked.

Det skal settes ned et utvalg som skal gjennomgå husleieloven, noe det er sårt behov for. Loven må styrke leietakernes stilling og kompensere for det skjeve styrkeforholdet mellom utleier og leietaker. Omfattende endringer må til nå slik at ikke flere skal måtte oppleve det samme som Flølo Kleppe.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Innsiden av kaninburene er og blir en katastrofe

Les også

Gullsmeden ber ham om å bli med på bakrommet. Denne gangen tenker mannen, at nok er nok

Les også

Gleden forsvant fort da mannen ropte: «Kom deg for faen meg hjem til hvor du kommer fra!»

Les også

Å kjøpe voksenbillett svir i lommeboken