– Modellen løser ikke problemene den er ment til å løse, sier Juni Romero Cordero Berg-Nielsen, ungdomskandidaten til Oslo Grønn Ungdom.

Hun mener situasjonen, for andelen med elever med dårligere forutsetninger for å fullføre videregående skole, ikke vil endre seg under den foreslåtte blandingsmodellen.

– Et av de største problemene ved dagens modell, er at elever med dårligst forutsetninger for å fullføre videregående skole, havner på de samme skolene. Vi kan ikke se at blandingsmodellene endrer nok for denne elevgruppen, sier Berg-Nielsen.

To av tre byrådspartier støtter

29. mars skrev AO at to av tre byrådspartier, Oslo Ap og Oslo SV, støtter innføringen av en ny inntaksmodell for hovedstadens videregående skoler. Avisa Oslo melder torsdag at skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) vil innføre modellen i 2024, men det er usikkert om byrådsmakker MDG kommer til å støtte ordningen.

MDG skal ta stilling til vedtaket den 19. mai, men kan velge å skyve beslutningen ut i prosessen fram mot 2023-valget.

Den foreslåtte nye modellen er en såkalt blandingsmodell. Det innebærer at én andel tas inn på ulike videregående skoler basert på karakter, mens én annen andel tas inn fra ulike karaktergrupper.

Dagens inntak skjer på bakgrunn av karakter. Dersom den nye modellen innføres, vil altså alle skoler ha elever med ulike karakterer.

– Endelig er vi et skritt nærmere en ny inntaksmodell for videregående i Oslo. Oslo er en by med store forskjeller, og vi må sørge for at skolen bidrar til å jevne ut forskjellene, ikke til å forsterke dem, sa Oslo SVs Sunniva Holmås Eidsvoll om den nye modellen.

Tilpasset tilbud

Om dagens modell, mener ungdomspolitikeren at styrkene ligger at det er forståelig, forutsigbar, og rettferdig overfor elevene. Den er derimot problematisk, fordi den fører til en opphoping av de elevene med det dårligste grunnlaget for å fullføre videregående skole, legger hun til.

Ungdomspartiet har imidlertid ikke foreslått et alternativ.

– Når det gjelder å utjevne forskjellene i skolen, så følger vi programprosessen i Oslo MDG tett, og mener at vi kan foreslå bedre tiltak som kan stå seg til neste bystyreperiode.

Berg-Nilsen mener at elever med de største utfordringene bør få et tilpasset tilbud.

– Vi skal videreutvikle og utvide tilbudene med alternative og tilrettelagte opplæringsarenaer og læringsformer, ta tak i årsakene til fravær, bedre opplæringstilbud og støtte til elever med kort botid i Norge, og styrke språkopplæringen for flerspråklige elever.

Hun mener også at en tidlig innsats for elever som sliter på grunnskolen er det viktigste tiltaket for å motvirke frafall senere.