Velferdstinget spilte i høst inn forslag til endringer i Oslo-budsjettet for byrådet. De ønsker at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) bør få penger til å utvikle og tilby et godt helsetilbud med psykomotoriske fysioterapeuter for studenter.

– Vi ønsker at midlene skal gå til SiO fordi Oslo plikter å ta ansvar for innbyggernes helsetilbud. Studenter bidrar til Oslo kulturelt, sosialt og økonomisk i skatt med over en milliard kroner hvert år. Da må kommunen stille opp for studentene, sier lederen i Velferdstinget, Idun Kløvstad.

Hjemlene som eksisterer er allerede bevilget penger for, og det ville dermed ikke koste noe mer for kommunen å sette av midlene til SiO.

Velferdstinget ønsker at pengene heller skal gå til samskipnaden for å sikre at helsetilbudet går til studenter spesifikt:

– Vi ønsker at Oslo kommune skal bidra med finansiering til SiOs psykiske helsetilbud, da SiO er et supplement til, og en avlastning for spesialisthelsetjenesten. SiO har i tillegg spesialkompetanse på akkurat studenter.

– Oslo er en studentby, og det skulle bare mangle at kommunen stiller opp, spesielt nå under korona. Vi er bekymret for studentenes psykiske helse, sier Espen Andreas Hasle, gruppeleder for KrFs bystyregruppe.

Andre studentbyer gir støtte. Oslo gir ingenting

Hasle mener det er skuffende at Oslo ikke støtter byens studenter med gode helsetilbud:

I Bergen gir kommunen 750 000 til studentsamskipnadenes psykiske helsetjenester. I Trondheim gir de 500 000. Da er det skuffende at byrådet ikke klarer å stille opp med minst tilsvarende proporsjonalt for Oslo, sier Hasle.

I KrF sitt alternative budsjett, foreslo de 3,5 millioner ekstra til studenthelse.

Idun Kløvstad i Velferdstinget forteller at i motsetning til Oslo, har studentbyer som Bergen, Trondheim og Stavanger gitt penger til psykisk helsetilbud for studenter i alle år. Velferdstinget sier også at enkelte av disse byene har gitt ekstra penger til dette formålet i år i forbindelse med koronaviruset.

Derfor ba Velferdstinget i Oslo og Akershus om endringer i dette da utformingen av Oslo-budsjettet pågikk:

– Under budsjettprosessen til Oslo-budsjettet for 2021 spurte vi spesifikt om to hjemler til psykomotorisk fysioterapeut, til SiO.

Fått økonomisk støtte, men ikke nok

Gjennom koronaperioden har Oslos studenter både fått krisepakker og bedre helsetilbud. Men Idun Kløvstad i Velferdstinget, sier at da dette ble kjent, var det noe flere ropte hurra for, men som man i ettertid har skjønt at egentlig ikke er så mye likevel.

«Brannslukking», var ordet som ble brukt om tiltakene.

For noen uker siden ble det nemlig bestemt at studenter i hele landet får en krisepakke på 1 milliard kroner som skal dekke tap av inntekt. Samtidig fikk SiO nesten 2,5 millioner kroner for å hjelpe studenter med å håndtere ensomhet som har oppstått eller blitt forverret under pandemien.