Når varer skal leveres rundt om i hele Oslo er det veldig krevende å bestemme hvilke budruter som er mest effektive. Tid og ressurser kan spares ved hjelp av dataprogram som beregner de beste rutene. Med dagens datamaskiner tar disse beregningene dessverre ofte for lang tid for å være til praktisk nytte, så man nøyer seg med å finne løsninger som er «gode nok».

Vi er to studenter som i sommer har fått jobb ved forskningsinstituttet SINTEF. Mens andre har reist landet rundt, badet og solt seg, har vi jobbet med kvanteberegninger. En stor del av arbeidsoppgavene har gått ut på å sette seg inn i, forstå og forbedre eksisterende metoder innenfor dette feltet. Kvantedatamaskiner snakker et helt annet «språk» enn det dagens klassiske datamaskiner gjør.

En kvantedatamaskin er en ny type datamaskin som utvikles av blant annet IBM og Google og fungerer ved å utnytte kvantemekaniske egenskaper.


Disse maskinene er avanserte og snakker et helt annet språk enn vanlige datamaskiner. Noen problemer som vanlige datamaskiner sliter veldig med å løse kan en kvantedatamaskin løse raskere og mye bedre. Kvantedatamaskiner har potensial til å løse slike logistikkoppgaver på mye kortere tid, noe som dermed kan føre til bedre løsninger.

En av utfordringene vi har jobbet ganske mye med i sommer er hvordan vi skal fordele fly på flere forskjellige ruter og flyplasser mest mulig effektivt, så man trenger færre fly og at flyene står minst mulig på bakken. Det er veldig bra økonomisk og for miljøet. Konsekvensene for flyselskapene er betydelig nedgang i kostnader og utslipp. Et annet eksempel er å finne hvilke skift sykepleiere bør jobbe for å dekke behovet best mulig på et sykehus.

I denne sommerjobben har vi hatt stor nytte av våre fysikk-, matematikk- og programmeringskunnskaper som vi har tilegnet oss gjennom studiet på NTNU. Man er nødt til å tenke og programmere helt annerledes når man oversetter det klassiske problemet til kvante-språk. Derfor er det viktig å begynne å forberede seg på den kommende revolusjonen allerede nå, selv om det vil ta noen år før det finnes kvantedatamaskiner som er store nok til å være i stand til å løse ovennevnte oppgaver.

Vi har vært så heldige å få jobbe tett sammen med forskere på SINTEF og fått innsyn i og tatt del i arbeidshverdagen deres. Det er utrolig givende og lærerikt å få mulighet til å jobbe med rykende fersk forskning og teknologi i løpet av en sommer.

Flere institusjoner rundt om i verden, som MiT og ETH, tilbyr emner og studier rettet mot denne teknologien. Det er avgjørende at Norge også starter kompetansebyggingen nå, og ikke når kvanteteknologien allerede har gjort sitt inntog i næringslivet. Derfor ønsker vi oss dedikerte studier rettet spesifikk mot kvanteteknologien.

Vi er klare, og har tro på at dette kan bidra til å finne løsninger som blant annet effektiviserer logistikken for budbiler i Oslo!

Les også

Jeg har klimaangst. «Vi visste ikke bedre» er ikke godt nok lenger

Les også

Hjemmesykepleier slår alarm: «Jeg trodde ikke det kom noen i dag», har jeg hørt flere ganger