Via Fritt brukervalg er de godkjente leverandører til Oslos innbyggere. Hvorfor blir ikke denne kapasiteten utnyttet?

Oppslag den siste tiden viser at eldreomsorgen ikke er god nok overalt. Det betyr at regjeringen, staten og kommunene må bidra sammen, slik at vi når målene om en trygg og god alderdom. Det er et viktig lagarbeid, sier helseminister, Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Vi står foran en stor omsorgsutfordring, der stadig færre yrkesaktive står bak alle de som skal besørges med omsorg og pleie. Det er særlig i kommunesektoren dette blir særdeles krevende.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Oslo kommune har i mange år hatt Fritt brukervalg i hjemmetjenestene. Det innebærer at Oslo har fire godkjente private leverandører som leverer hjemmetjenester på oppdrag for kommunen. Gjennom Fritt brukervalg har brukerne det vi kan kalle «bytterett.» Dersom man ikke er fornøyd med hjemmetjenesten man får, kan man bytte til en av de private, godkjente leverandørene. Regningen for dette brukervalget, tar kommunen.

Man kan altså velge leverandør uten at det koster deg ei krone ekstra.

Hvor er det systemet svikter?

Ordningen praktiseres svært ulikt i bydelene i Oslo, og fungerer ikke etter hensikten, er vår erfaring gjennom mange år. Brukere og pårørende skal informeres om at de har denne bytteretten. Spørsmålet vi stiller oss etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren, er om de faktisk får denne informasjonen? Brukervalg handler ikke bare om å velge noe, men viktigere, å kunne velge bort noe som ikke fungerer, til noe bedre.

I dokumentaren får vi blant annet møte Lilly (90). Det hun opplever er rett og slett uverdig. Det er et paradoks at samtidig som Lilly går flere dager uten å få mat og ikke får den omsorgen hun har krav på, har Fritt brukervalg-bedriftene ledig kapasitet. Hvor er det systemet svikter?

Hjemmetjenester skiller seg vesentlig fra tjenester ved at de foregår i pasienten/brukerens hjem. Det å ha innflytelse og påvirkningskraft på hvem som faktisk skal utføre tjenester for deg i ditt eget hjem, er grunnleggende rettigheter i en moderne velferdsstat. Når kommunene aktivt legger til rette for brukervalg, gir de sine egne innbyggere større råderett og innflytelse over de tjenestene de mottar hjemme.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Disse områdene i Oslo gjør folk lykkeligst