Forrige fredag innførteregjeringen nye strenge smittevernstiltake i Oslo og ni omkringliggende kommuner etter utbrudd av den britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo, nabokommunen til Oslo. Det førte til total nedstengning av hele kommunen.

Mandag ble det innført strenge tiltak i ytterligere 15 kommuner i omegn av Oslo.

På kvelden forrige fredag krevde helsebyråd Robert Steen (Ap) at alle positive koronatester i Oslo-regionen de 14 siste dagene skulle analyseres for å kartlegge eventuelle tilfeller av den britiske koronavarianten i hovedstaden.

LES OGSÅ: Flere tilfeller av britisk virusvariant i Oslo

Kan ikke bruke all kapasitet på Oslo

Men Oslo får blankt avslag fra helseminister Bent Høie (H).

– Vi kan ikke bruke all prøvekapasitet på Oslo når det er risiko og flere utbrudd andre steder i landet som kan være knyttet til det britiske virusvarianten, sier Høie til Avisa Oslo.

– Det er Folkehelseinstituttet som har ansvaret for å vurdere hvilke prøver som skal prioriteres i en situasjon der vi ikke har kapasitet til å analysere alle. Da må det gjøres ut ifra hvor det er viktigste å gjøre det akkurat nå.

LES OGSÅ: Oslo universitetssykehus ber ansatte som bor i Nordre Follo holde seg hjemme

Høie forsikrer om at FHI skal øke analysekapasiteten betydelig. Men byrådsleder i Oslo Raymond Johansen er langt fra fornøyd med svaret fra helseministeren.

– Det han sier er ikke akseptabelt. Regjeringen må sørge for høyere analysekapasitet som kan dette behovet vårt. Alle tilgjengelige med kompetanse til å analysere må ha dette som prioritert oppgave. Jeg forventer at de bruker alle ressursene de har, sier Johansen til Avisa Oslo.

– Oslo har et høyt smittetrykk. Det vi trenger nå er mest mulig oversikt over det muterte viruset og hvor omfattende det er her. Dette er viktig for å kunne starte smittesporing og finne kjente smittekilder. Dette haster for oss.

LES OGSÅ: Raymond sier nei til Kollen-renn

Nordre Follo først i køen

Beskjeden fra FHI er ikke oppmuntrende for byråden.

– Akkurat nå prioriterer vi å analysere prøvene fra Nordre Follo kommune, også det som er utbruddsrelatert. Vi kommer også til å bygge opp kapasitet som vil gjøre oss i stand til å analysere en større andel av prøvene fra Oslo og andre kommuner rundt, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til Avisa Oslo.

Så langt er rundt fem prosent av de positive prøvene i Norge sendt til FHI for analyser, såkalt helgnomsekvensering (se faktaboks under). Av disse er rundt tre prosent analysert.

– Dette er et ganske høyt antall når vi ser det i europeisk målestokk og sammenlignet med resten av verden, sier Vold.

Norge er blant de fire beste landene når det gjelder såkalt sekvensering.

Fakta helgenomsekvensering

Er en prosess som sekvenserer, det vil si avdekker rekkefølgen av, alle nukleotider i et genom.

Et genom er arvestoffet i en organisme.

Nukleotider er byggesteiner i nukleinsyremolekyler (DNA og RNA), og består av en nitrogenbase koblet sammen med et sukkermolekyl.

Helgenomsekvensering innebærer sekvensering av både DNA i kromosomene og mitokondrielt DNA og for planter, i kloroplasten.

KILDE: Wikipedia

– Komplisert og tidkrevende

Målet er å analysere ti prosent av alle positive koronatester på landsbasis og 500 prøver i uken.

– Vi har jobbet en stund med å få opp analysekapasiteten for å påvise den engelske virusvarianten. Det er kompliserte og tidkrevende analyser, sier Vold.

FHI har blant annet opprettet et samarbeid med Norsk sekvenseringssenter (NSC).