Nye Tøyenbadet bygges vegg i vegg med Oslo og Sør-Norges eneste samiske barnehage. Byggeplassen er en støyende og krevende nabo. Hele veien har det vært dialog mellom oss foreldre, bydel Grünerløkka og utbyggerne, og vi har lagt fram våre ønsker og behov i alle møter de siste fem årene.

Problemet, innser vi nå, er at ingen av de vi har snakket med har myndighet til å sørge for at barnehagens særskilte behov ivaretas.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

For å få hverdagen til å gå opp, er de avhengige av bil

For noen måneder siden fikk vi beskjed om at veien opp til barnehagen blir stengt fram til Tøyenbadet står ferdig i 2024/25 - noe som i praksis betyr at flere barn vil miste tilbudet om samisk barnehage i Oslo.

Cizáš sámi mánáigárdi er en byomfattende barnehage med barn fra blant annet Ullern, Grorud, Manglerud, Nordstrand og Nordre Aker. Familiene har valgt samisk barnehage til tross for den ekstra krevende logistikken det innebærer. Hittil har det vært mulig å kjøre opp til samisk barnehage, og å la bilen stå parkert mens man reiser videre til jobb til fots eller kollektivt.

I alle møter har foreldrene sagt at veien opp til barnehagen og parkeringsplassen er avgjørende for at barnehagen skal kunne både beholde og rekruttere nye samiske barn fra hele byen. Vi har fått forsikringer om at veien skulle holdes åpen gjennom hele prosessen, og har forholdt oss til det.

Parkering 500 meter unna

I høst fikk vi på svært kort varsel beskjed om at veien skulle stenge. Stenginga ble så utsatt noen måneder, men nå har vi fått beskjed om at endelig dato er 1. april.

Flere familier har meldt at om veien opp til barnehagen forsvinner blir familielogistikken for krevende. Dette er foreldre som allerede jobber reduserte arbeidstider for å kunne bruke samisk barnehage. For disse betyr fjerning av bilveien at de må ta barna ut av samisk barnehage, og vi kan ikke lenger kalle oss en byomfattende barnehage.

Bydelsadministrasjonen har tilbudt foreldrene alternativ parkering 500 meter nedenfor barnehagen, på Ola Narr. Det kan høres ut som en uproblematisk avstand, men for familiene hvor tidsmarginene allerede er spist opp blir den ekstra halvtimen med av- og påkledning av en 3-åring som i tillegg «vil gå selv», dråpen som får logistikkbegeret til å renne over.

Så lenge en stenging av veien betyr at flere familier må finne en ny barnehageplass, så mener vi konsekvensene er for store for det samiske samfunnet i hovedstaden. Barna vil gå glipp av verdifulle år med samisk språk og kulturopplæring og viktig nettverk med andre barn fra samme minoritetsgruppe.

Hvordan sikre tilgang til barnehagen?

Så lenge anleggstrafikk skal opp, og det alltid må være en mulighet for at utrykningskjøretøy kan komme til barnehagen, vil det være en vei der. Vi forstår at den ikke kan være åpen hele tiden av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker. Derfor har vi foreslått at det settes av et tidsintervall på morgenen og på ettermiddagen, hvor det er mulig å kjøre opp for å levere og hente ungene. Vi har ikke fått et svar enda på om dette er mulig.

Et annet alternativ er at bydelen, eller en ansvarlig etat, sikrer parkeringsplasser i Helgesens gate. Det er det nærmeste det går an å komme byggeplassen og barnehagen med bil i byggeperioden, som vi ser det.

Nå ber vi om at veien ikke stenges før vi har en akseptabel løsning på plass. Hvem i Oslo kommune er det som har ansvar for byens samiske barn?

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Et tankekors at kvinner i denne byen knapt føder barn

Les også

«Håper du blir like glad i sønnen din som du var i veslejenta»

Les også

Lite visste jeg at 25 år senere skulle jeg stå i de samme kampene som mine foreldre