Her på Torshov er det i dag venstresvingforbud i rushtidene i Vogts gate retning Carl Berners plass, men snart fjernes underskiltet.

Nye skilt kommer også opp i to andre kryss på Oslo vest.

Umiddelbart

Bymiljøetaten varsler at endringen med venstresvingforbud vil skje umiddelbart etter at høringsfristen er ute, og den går ut i slutten av november.

I flere lyskryss vil trafikantene snart oppleve den samme endringen.

80 enkelttiltak

Siden 2013 har kommunen og Ruter samarbeidet om såkalte kraftfulle fremkommelighetstiltak i byen.

Tiltakene som skal utføres, krever ikke omregulering eller utbygging i noe stort omfang. Dette dreier seg om tilpasning av lyskryss, skilt, veioppmerking, ruteomlegginger, holdeplassendringer, endring av parkering og varelevering samt etablering av kollektivfelt.

Over 80 separate enkelttiltak er til nå utført, melder Bymiljøetaten på sine hjemmesider.

Svingforbud

I 2021 er 16 enkelttiltak plukket ut. Svingforbud mot venstre, fjerning av parkeringsplasser og endring av varelevering, synliggjøring av trikketraseer gjennom kryss og endringer av holdeplasser skal utføres.

Mange kryss har ikke eget felt for trafikk som svinger til venstre.

«Ettersom trafikk som skal til venstre må vike for motgående trafikk, oppstår det flere steder situasjoner der trikken blokkeres fra å kjøre gjennom krysset. For å unngå dette vil vi innføre venstresvingforbud i utvalgte kryss der trikken kjører», varsler kommunen.

Her blir det forbudt å svinge til venstre

  • Hegdehaugsveien x Josefines gate
  • Bogstadveien x Industrigata
  • Vogts gate x Christian Michelsens gate (Ring 2)

«Vi vil overvåke situasjonen før og etter venstresvingforbud innføres, for å sikre at det ikke medfører for store negative konsekvenser eller at problemet flytter seg til et annet kryss i nærheten», informerer kommunen.

Vinterforbud

I tillegg til at trafikanter fra Torshov retning Carl Berner nå alltid må kjøre via Sandakerveien for å komme lovlig østover på Ring 2, varsler kommunen at det også blir parkeringsforbud i Vogts gate mellom Torshovgata og Biermannsgate. Det siste vil gjelde for vinteren.