Ved utgangen av januar var 65.400 registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 400 personer, opplyser Nav.

– Arbeidsledigheten gikk litt opp i januar, men er fortsatt på et lavt nivå. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer under 40 år. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt høy, og det er mange ledige jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Laveste januarledighet på 16 år i Oslo

I januar var 8.987 personer registrert som helt arbeidsledige i Oslo, det vil si 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det melder Nav Oslo i en pressemelding.

8.987 ledige tilsvarer en nedgang på 34 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten i Oslo har ikke vært så lav i januar på 16 år.

De to siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo vært stabil på 2,4 prosent. Bruttoledigheten er personer som er helt arbeidsledige eller deltar på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV Oslo.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet i bydelene Nordstrand og Nordre Aker

Tallene fra Nav viser at alle bydelene i Oslo har lavere ledighet sammenlignet med samme tid i fjor.

I januar har bydelene Nordstrand og Nordre Aker den laveste arbeidsledigheten med 1,4 prosent helt ledige. Deretter følger Ullern og Vestre Aker, begge med 1,6 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i sentrum (3,9) og Søndre Nordstrand, med 3,5 prosent.

Deretter følger bydelene Alna og Stovner med henholdsvis 3 og 2,8 prosent.

Selv om ledigheten er høyest i disse bydelene, har ledigheten også her gått kraftig ned sammenlignet med januar i fjor, opplyser Nav.

Se oversikt over bydelene her:

 • Sentrum: 3,9 prosent
 • Søndre Nordstrand: 3,5 prosent
 • Alna: 3 prosent
 • Stovner: 2,8 prosent
 • Gamle Oslo: 2,6 prosent
 • Bjerke: 2,6 prosent
 • Grünerløkka: 2,3 prosent
 • St. Hanshaugen: 2,3 prosent
 • Grorud: 2,2 prosent
 • Sagene: 2,0 prosent
 • Frogner: 2,0 prosent
 • Østensjø: 1,7 prosent
 • Ullern: 1,6 prosent
 • Vestre Aker: 1,6 prosent
 • Nordre Aker: 1,4 prosent
 • Nordstrand: 1,4 prosent

Januartallene viser at Oslo har høyest ledighet for aldersgruppen 30-39 år, og at det er flere menn enn kvinner som er ledige.

Gode muligheter for inkludering i arbeidsmarkedet

Situasjonen på arbeidsmarkedet med lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft, gir gode muligheter for å inkludere de som trenger vår hjelp til å komme i jobb, sier Thone Nordlund, direktør i Nav Oslo i pressemeldingen.

– Vi ønsker enda flere virksomheter velkommen til å samarbeide med NAV Oslo når de skal ansette nye medarbeidere. Vi samarbeider med mange fornøyde arbeidsgivere som får dekket sitt behov for nye ansatte, og vi finner personen som kan passe til stillingen. Ved behov kan vi samarbeide om kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Nordlund.

Les også

Victoria (23) om den usminkede sannheten: – Jobbet gratis på kjendisfester