Etter noen knusktørre måneder – og en tørr start på mai – har himmelslusene åpnet seg og gitt oss flere titalls millimeter med nedbør.

Samtidig har fyllingsgraden i Maridalsvassdraget holdt seg på nærmest samme nivå: mellom 67 og 69 prosent. Hvorfor?

– Det er rett og slett fordi vi trenger veldig mye mer enn det som har kommet for å fylle opp magasinene. Disse ukene går fyllingsgraden normalt noe ned, men den har holdt seg stabilt og vi har ikke sett nedgangen som vi pleier i mai, forklarer Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i vann- og avløpsetaten, til Avisa Oslo.

Både nedbøren i det siste, samt at Oslo-folk er flinkere til å spare vann, kan ha bidratt til det.

I et normalår er magasinfyllingen på rundt 90 prosent på denne tiden.

Trenger nedbør i hele vassdraget

Fortsatt er vi på tiltaksnivå 1 og de klare oppfordringene om å spare vann står seg.

– Hvor mye regn trenger vi og over hvor lang tid?

– Det er litt krevende å si. Det kommer an på hvor varmt det blir, hvor mye som fordamper og hvor mye som metter grunnen. I tillegg handler det litt om hvor nedbøren treffer. Vi vil gjerne ha det innover i marka ved vannmagasinene som ligger overfor Maridalsvannet, svarer Hult.

– Generelt kan vi si at vi trenger godt med regn over flere uker innover i marka for at det skal monne skikkelig, fortsetter han.

Større vassdrag

For selv om det er Maridalsvannet som forsyner Oslo med drikkevann, er vi avhengige av hele vassdraget som består av 28 andre innsjøer og vann nesten helt opp til Ølja og Gjerdingen i Lunner kommune.

Det betyr at regnet vi ser her i Oslo ikke nødvendigvis er nok i seg selv. I hvert fall ikke så lenge det er tørt lenger nord.

– Men at vi er i null i det siste er jo bra og positivt. Jeg er glad for at befolkningen har tatt affære og redusert forbruket, fortsetter Frode Hult.

Tallene til VAV viser at det daglige forbruket har gått ned til rundt 230.000 kubikkmeter, sammenlignet med 240-250.000 i begynnelsen av mai. Det kan også ha sammenheng med at været har vært fuktigere og behovet mindre for å vanne busker og plener.

Frode Hult oppfordrer fortsatt til måtehold, også dersom det skulle bli varmere fremover.

Les også

Derfor er vannet borte her: – Hadde vært ille ute om vi ikke hadde hatt Gjerdingen