(Oslodebatten)

Les tilsvaret fra Peder Skavlan, arkitekt og partner i Skapa, nederst.

I Nedre Ullern Terrasse 3 står det i dag en gammel villa. Eierne har søkt om å få rive huset, men det fikk de ikke lov til. Det de har fått lov til er å bygge fire tomannsboliger i hagen. Huset får ikke puste, og det skaper utfordringer for nabolaget.

Hver ledige hageflekk skal utnyttes. Den totale belastningen av alle utbyggingsprosjektene i gaten har ikke blitt vurdert av noen.

Dette problemet gjelder ikke bare Ullern. Småhusplanen regulerer og legger begrensninger for hvor mye det er lov å bygge på private eiendommer i Oslo. I alt omfatter Småhusplanen 28 000 eiendommer i 13 bydeler fra øst til vest i Oslo. Intensjonen bak dagens Småhusplan er å verne lokalområdenes estetiske, funksjonelle og miljømessige kvaliteter.

De smale gatene blir overbelastet

Sommeren 2021 begynte arbeidet med å revidere dagens Småhusplan. Er dette et resultat av at den nåværende planen har sviktet? Grønt-regnskapet for Oslo viser at det har blitt mindre vegetasjon i hovedstaden, som følge av økt boligbygging. Dette til tross for at den nåværende planen har et uttalt mål om å verne vegetasjonen. Den reviderte Småhusplanen har som intensjon å skape et enda sterkere vern av grøntområder. Spørsmålet jeg stiller meg, er om problemet er planen eller viljen til å følge planen?

Infrastrukturen i lokalområdene tåler ikke utbygging uten en plan. De smale gatene blir overbelastet, skolenes kapasitet blir sprengt og grøntområder blir ødelagt. For å maksimere utnyttelsen av eiendommene, river utbyggerne ned alt som står i veien. Dette har ført til at mange flotte gamle trær har forsvunnet eller dødd. Oslos grønne lunger krymper samtidig som flomfaren øker.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det vil ikke være nok grøntområder til å ta opp vannet, og ved store vannmengder vil vannet samles opp i boligområdene.

Når det gis unntak fra planen, skal de positive og negative virkningene veies opp mot hverandre. I dag virker det som om det gis flere dispensasjoner enn avslag. Veier virkelig de positive virkningene opp for de negative?

Mens utbyggere kjenner hvert smutthull i lovverket, som de kan anvende for å få byggetillatelsene, må fortvilte naboer grave dypt i lommebøkene for å få nødvendig hjelp til å fremme sin sak. Jeg trodde Oslo kommune skulle være på innbyggernes lag, men det oppleves ikke slik. Hvor er rettssikkerheten for oss som skal fortsette å bo her, mens utbyggerne jager videre til neste grønne flekk?

I dag er det boligmangel i Oslo, men en planløs utbygging er ikke løsningen. Vi må se på helheten og tenke nytt. En viss utbygging må vi tilrettelegge for, men tiltakene må være tilpasset eiendommene og nærområdet, ikke motsatt. Nå skaper vi flere problemer enn vi løser.

Småhusplanen er lagd av en grunn. Vi må ta vare på byen vår, og da må planen følges.

Svar fra Peder Skavlan, arkitekt og partner i Skapa

Vi har aldri søkt riving av villaen i Nedre Ullern Terrasse 3. Vi har selv ønsket å bevare hovedhuset og bebyggelse-strukturen i gaten. Det som nå er en ubeboelig østvendt skrent, vil bli et fantastisk hjem for åtte heldige familier.

Les flere Oslo-historier og debattinnlegg på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Hvor verdig liv du får, avhenger av hvor i byen du bor

Les også

Miljøsynderen Trondheimsveien henger igjen på 1970-tallet

Les også

Mange kaller Tøyen for sitt hjem, men har ikke råd til å bo der lenger

Les også

Nye bøker er bare én ting skolen ikke har råd til