Konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, mener at «aldri før i moderne tid har Obos oppfylt sitt formål så godt som nå». Det er ikke slik vi medlemmer som gjør «opprør» oppfatter det. Som medlem syns ikke jeg Obos oppfyller sitt samfunnsansvar, og det kan jeg ikke stå på sidelinjen og se på. Derfor er jeg aktiv i Facebook-gruppen «Et medlemsstyrt Obos».

Obos ble opprettet for at arbeidere skulle ha et sted å bo. Før ble leiligheter fordelt ut med loddtrekning, og det var lov og eie én bolig. Slik er det ikke lenger. På generalforsamlingen i 2014 åpnet Obos også for at medlemmer kan eie to boliger. Det er jo ingen som kan bo to steder samtidig.

Boligene Obos selger er altfor dyre for vanlige folk. Har man ikke foreldre som støtter en økonomisk, eller tjener langt over snittet, er det vanskelig eller umulig å skaffe seg en leilighet.

Obos tar ikke utbytte, og investerer overskuddet i boliger. Eller, la meg presisere, vi medlemmer som er eierne av Obos tar ikke utbytte, men det gjør ledelsen. Siraj har en lønn på rundt fem millioner, og ca 1,5 millioner av dette var bonuser - i et år hvor Obos har vært preget av kriser og mistillit blant medlemmer.

Dette må endres

Dagens system med forkjøpsrett trenger også fornyelse. Det favoriserer i stor grad de som har ressurssterke foreldre som har vært medlemmer i lang tid. Dette er fordi medlemskap og forkjøpsrett går i arv. Ofte utkonkurrerer også eldre, velstående medlemmer de unge, fordi de har vært medlemmer lenger.

For å løse problemene må man stramme inn på reguleringene og stoppe spekulantene som har drevet prisene opp. På Frogner er andelen sekundærboliger oppe i 38 prosent. På Tjuvholmen og Sørenga har Transparency International sin granskning vist at investorer har skjult eierskap, og pengene er opptjent ulovlig.

Går man i disse områdene på kvelden ser man at mange av leilighetene står tomme.

En rettferdig fordeling av boliger ville redusert presset på boligmarkedet. Når Obos selger hundrevis av boliger til investorer for utleie bidrar dette til problemet, særlig når det står 11 00 tomme leiligheter i Oslo fra før. Eksperter har påpekt at noen hundre boliger kan være forskjellen på desperate budrunder og et normalt boligmarked.

Det eneste som kan gjøres for at vanlige folk som meg får bolig er leie-til-eie-modeller, og at leilighetene blir fordelt mellom de som faktisk trenger et sted å bo.

Før generalforsamlingen ble det avslørt at ledelsen oppfordret ansatte til og melde seg på. Jeg opplever at Obos med over 2000 ansatte er dårligere til å kalle inn til årsmøte enn de fleste studentidrettslag, drevet av frivillige tjueåringer. Det har resultert i at det er flere ansatte på Obos sin generalforsamling enn vanlige medlemmer.

Kommer disse til og stemme for det som er best for Obos sine vanlige medlemmer? Kommer ansatte i det hele tatt til å stemme fritt når ledelsen er på samme møte?

Jeg håper de ansatte på generalforsamlingen stemmer for det som er for samfunnets beste, ikke hva som er best for ledelsen.

Les også

Obos-opprøret: Derfor er vi i Oslo-idretten bekymret