(Oslodebatten)

Er det en god idé at Oslos befolkning skal betale vesentlig mer i bompenger for å finansiere en knakende fin og episk dyr T-bane mellom Majorstuen og Fornebu? (Kombinert med at ny E18 gjennom Bærum er både finansiert og i full gang, takket være statens resolutte inngripen).

Det kan det nok være.

Men er det en like god idé hvis praktisk talt hele det økonomiske handlingsrommet for samferdsel nå låses til dette, i overskuelig framtid?

Det var aldri meningen at Fornebubanen skulle bli det eneste nye vi satset milliarder av kroner på de neste årene.

Men det er der vi på sett og vis har havnet nå.

Hvis ikke Fornebubanen likevel ender med å bli skrotet, da, det er nemlig fortsatt mulig, og da vil nevnte dato bli mer molefonken-ish for Bærum også.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no.

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Oslo og Viken har forhandlet en uke på overtid om Oslopakke 3, og fredag formiddag kunne partene offentliggjøre den nye avtalen.

Forsinkelsen skyldes nok en milliardsprekk på Fornebubanen:

Forventet kostnad er nå kommet opp i 23,3 milliarder kroner, men prisen kan bli så mye som 26,4 milliarder kroner, hvilket er nesten åtte milliarder nord for kostnadsrammen fra 2019.

De viktigste i den nye avtalen er at den sikrer finansiering av Fornebubanen tross sprekken. Det oppnås ved å utsette byggingen av Majorstua stasjon på ubestemt tid, og å innføre kraftig økning av bompengebetalingen i Oslo.

Men den endelige fordelingen av utgifter er ikke bestemt.

Avtalen må dessuten vedtas av Oslo bystyre og fylkestinget i Viken. Det er det ikke sikkert den blir. Det er skjær i sjøen. Utgifter i prosjektet må kuttes. Inntekter må økes, for eksempel ved at grunneiere langs linjen, som vil tjene på utbyggingen, bidrar mer. En kronglete vei der, altså.

Samferdselsprosjektene i hele vår region er i trøbbel. Flere uheldige forhold har slått inn på likt:

Den økonomiske situasjonen for Ruter – og andre kollektivselskaper i Oslos umiddelbare nærhet – er blitt forverret på grunn av pandemien. Inntektene svikter, fordi kundene ikke er returnert i full flokk etter hjemmekontorets tid. Samtidig har elbil-politikken vært altfor vellykket. Flere har kjøpt elbil enn man trodde. Elbilen skattlegges vesentlig mindre enn fossilbilen. Det gir mindre inntekter enn man la til grunn.

Krigen i Ukraina har ført til kraftig prisstigning internasjonalt. Det gjør alle prosjekter dyrere, mye dyrere.

Jeg mener at det er riktig å bygge Fornebubanen. Fremtidige generasjoner kommer til å takke oss.

Men det er noe alvorlig galt med bildet som ble presentert for oss på fredagens pressekonferanse:

For hvor er det blitt av alle de store og visjonære utbyggingene vi har snakket om i Oslo de siste 10–15 årene? Prosjekter som ville endret byen til det bedre?

Borte vekk.

De finnes ikke i den nye Oslopakke 3-avtalen. At den laveste frukten av alle, etter Fornebubanen, nemlig Majorstua stasjon, til alt overmål er satt på tørkeløftet sier mer enn vi ønsker å høre. Da er kassa temmelig skranten.

Det er dessuten som om Oslo øst ikke finnes lenger når det gjelder fremtidige utbygginger.

Hvor er det blitt av alle gutta?

Manglerudtunellen er borte.

Fossumdiagonalen er borte.

Lokk over E6 på Furuset er borte.

Ulvensplitten består.

Røa-tunnelen er borte.

Ensjøsvingen og Volvatsvingen?

Alle har opphørt å eksistere.

Prosjektene har forlatt oss og er på vei til å møte sin skaper.

Ikke minst Høyre har noe å svare for her. Dette er blant partiets fremste saker i siste valgkamp. Men Høyre er ikke alene.

Den videre politiske behandling av den brede enigheten i Oslopakke 3s forhandlingsutvalg blir svært spennende.

Man fristes til å sitere deLillos:

«Stakkars stakkars stakkars stakkars stakkars lille store Oslo by».

Les også

Alle blir bekymret. Alle er enige: Våre ungdommer skal ikke møte opp

Les også

Oslos politikere vraker Bredtvet – og det er en pinlig skandale

Les også

Plutselig så jeg for meg et liv som alle andre. Før levde jeg det ut på «The Sims»

Les også

Villaer til under 10 millioner er ikke en mangelvare