Gå til sidens hovedinnhold

I blokka på Tøyen var de samlet langt flere enn tillatt. Dette kan de forvente fra politiet

Selv om deltakerne på arrangementet på Tøyen kan forvente klekkelige bøter, er det ikke gitt at saken blir oppklart umiddelbart.

Elleve personer ble fersket av politiet på Tøyen natt til fredag etter at en nabo varslet om mistenkelige forhold.

Dette er brudd på de nasjonale reglene om maks ti personer på private sammenkomster, samt brudd på det nye besøksforbudet i Oslo om maks to gjester.

Politiet i Oslo vil operere med å gi samme bøtesats for brudd på både det nasjonale og lokale forbudet: 20.000 kroner til arrangøren og 10.000 kroner til gjester.

– For brudd på regler om møteforbud har Riksadvokaten fastsatt et veiledende bøtenivå på 20.000 for arrangør og 10.000 for deltaker. Det vil også være veiledende sats for brudd på Oslo kommunes forskrift og regler om antall personer som kan møtes, dog slik at skjerpende eller formildende omstendigheter kan tilsi at bøtesatsen settes høyere eller lavere, skriver kommunikasjonsrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo politidistrikt i en e-post.

Det vil i så fall bety at politiet kan dele ut bøter for 120.000 kroner for denne samlingen på Tøyen. Hva slags bøter de involverte mennene i blant annet 40-, 50- 60-årene kan forvente er likevel vanskelig å slå fast da det kan være andre forhold som er skjerpende eller formildende i deres sak.

– Denne saken er nå til vurdering hos påtale, så svarene her foreligger nok ikke før om en stund, skriver kommunikasjonsrådgiveren om hendelsen på Tøyen.

Oslo politidistrikts kommunikasjonsavdeling henviser til uttalelsen de ga tidligere i uken om hvordan de vurderer det juridiske ved det nye forbudet.

Må etterforskes først

Operasjonssentralen kunne fredag morgen ikke svare detaljert på hva slags aktivitet som foregikk på arrangementet eller si noe konkret om omstendighetene. Lokalene i blokka fremsto som en slags klubb eller samlingssted, beskrev de.

De observerte også flere som forlot adressen før de entret bygget. Disse var ikke blitt tatt i forbindelse med nattens hendelse.

Og det er ikke slik at politiet skriver ut bøter på stedet, som ved forenklede forelegg ved en trafikkontroll. Sakene skal etterforskes før de involverte får en straff.

Dette er forbudet om besøk nå

Lokal forskrift i Oslo:

 • Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

Nasjonale regler:

Private sammenkomster utenfor eget hjem bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Innendørs: Maksimalt 10 personer
 • Utendørs: Maksimalt 20 personer

Kan ta dager og uker

Politiadvokat Henriette Taxt Røstadli har god kjennskap til oppfølgingen av brudd på smittevernreglene i Oslo politidistrikt. Hun forklarer på generelt grunnlag hvordan politiet følger opp sakene sine.

– Påtalejuristen vurderer om vilkårene for å iverksette etterforskning er oppfylt og beslutter i samråd med etterforsker, hvilke etterforskningsskritt som må gjennomføres. Når saken er ferdig etterforsket, foretar politijuristen en bevisvurdering av om vilkårene for straffansvar er oppfylt, og eventuelt hvilken straffereaksjon som er aktuell. Hvis det er brudd på en lokal forskrift, må saken sendes til statsadvokaten som har påtaleansvaret for disse.

Hun fortsetter:

– Et forelegg er et tilbud om å få saken avgjort, og man må selv ta stilling til om man vil vedta dette. Hvis man ikke vedtar forelegget, vil det normalt bli oversendt retten for eventuell pådømmelse der.

– Hvor lang tid kan det generelt ta fra hendelsen til man får forelegget?

– Det er vanskelig å svare generelt på. Det kommer an på hvor mye etterforskning som skal gjøres, herunder når partene kan avhøres. Det kan ta et par dager og det kan ta uker. Det er avhengig av sakens karakter og behovet for etterforskning.

Slik har covid-sakene vært i det siste i Oslo politidistrikt

Per 15.03.21 er det registrert 491 covid-19-s relaterte saker i Oslo politidistrikt siden mars 2020. 234 av disse er brudd på karantene/isolasjon.

 • Det er registrert 12 nye covid-19 saker i OPD siden forrige rapportering (8.mars)
  • Fem karantenebrudd
  • Fem saker er samlinger med for mange deltagere/hvor det ikke er overholdt smittevern
   • Det er skrevet forelegg i en av disse sakene, 10 000kr til en person
  • To saker er "annet"-saker. En sak er en butikkansatt som er anmeldt for å ikke overholde smittevern, og den andre er tre personer som er anmeldt for å motarbeide smittesporing.

NB: merk at det samlede antall overtredelsene ikke bare er overtredelser av smittevernloven, det er koronarelaterte forhold, eksempelvis bedrageri (misbruk av koronakompensasjons / tilskuddsordninger)

Kilde: Oslo politidistrikt

Erna er anmeldt i ettertid

Sørøst politidistrikt har startet etterforskning av statsminister Erna Solberg (H) etter at NRK avslørte hvordan hun og familien brøt smittevernreglene på Geilo i vinterferien.

– På bakgrunn av informasjon som har fremkommet i pressen, samt statsministerens egne uttalelser, har politiet besluttet å iverksette etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften, heter det i pressemeldingen fra politidistriktet.

Politiadvokat Henriette Taxt Røstadli påpeker at hun uttaler seg om Oslo politidistrikt. Herfra har hun ikke kjennskap til om politiet har etterforsket og straffeforfulgt i etterkant dersom private samlinger med for mange gjester har skjedd tidligere.

– De sakene jeg kjenner til i Oslo politidistrikt er som følge av at politiet har kommet til stedet og anmeldt forholdet, sier politiadvokaten.

Helseminister Bent Høie (H) svarte i VG tidligere i mars at dersom man forteller om deltakelse på en fest i etterkant av hendelsen, skal man ikke straffes. Det selv om festen oversteg makstallet på ti gjester.

Hensikten var da å bidra for at ungdom er ærlige med helsepersonell som smittesporer i etterkant av fester som ikke var lovlige.

– Vi kan alle gjøre feil og dumme oss ut. Ungdommen har levd med inngrep og tiltak lenge; jeg forstår at de kan bli lei av det og at fristelsen blir stor for å gjøre noe som ikke er greit. Men har man gjort feil kan man rette det opp igjen ved å la seg teste og fortelle hvem man har nærkontakt med, sa Høie til avisen.

Les også

Festen på Skøyen kostet deltakerne dyrt. Siden mars har Oslo-politiet gitt 185 koronaforelegg

Vurdert juridisk

Byrådet vurderte at det strenge lokale forbudet mot mer enn to besøkende i Oslo var nødvendig, selv om det er svært inngripende.

– De juridiske vurderingene rundt dette er presentert i byrådssaken der forskrift ble vedtatt. Våre konklusjoner er at forbudet er nødvendig, forholdsmessig og tjenlig etter en helhetsvurdering, slik smittevernloven krever. Dette er beskrevet i byrådssak (ekstern lenke), svarer pressekontakt Øyvind Topp Arum i byrådet.

I byrådssaken argumenterer de blant annet med at det er tungveiende medisinske vurderinger som ligger bak og at smitten har fortsatt å øke ved private sammenkomster. Byrådet har også vurdert forbudet opp mot menneskerettighetene og grunnloven.

«Slik bestemmelsen er utformet, er det vår vurdering at bestemmelsen er i samsvar med retten til respekt for privatliv og familieliv» heter det i skrivet.

Videre står det:

«Vi vurderer det slik at forbudet har tilstrekkelig hjemmel i lov, ivaretar et legitimt formål oger forholdsmessig. Hensynet til å beskytte helse er blant de legitime formålene som angis iEMK artikkel 8 og 11. Slik smittesituasjonen i Oslo er nå, og at smittesporingen viser at tiprosent av smitten kan spores til private sammenkomster, har vår vurdering vært at forbudeter helt nødvendig for å redusere smitten, og at dette ikke kan oppnås med mindre inngripendetiltak.»

–Bøtesatsene for brudd på smittevernlovgivningen er ikke fastsatt av Oslo kommune. Det er politiet som fastsetter bøtesatser. Vi er kjent med at det er opprettet om lag 500 saker på brudd av smittevernlovgivning det siste året, og bøtesatsene ligger på 10-20 tusen avhengig av sak og alvorlighet, fortsetter Topp Arum.

Han opplever at kommunen har et godt samarbeid med politiet og at de prioriterer brudd på smittevernreglene.

Kommentarer til denne saken