Oslo kommune jobber kontinuerlig for å sikre at testkapasiteten er på et tilstrekkelig nivå. I Doffin-registeret, som er en oversikt over alle offentlige anbud, går det frem at kommunen har beregnet å kunne bruke inntil 192 millioner kroner på koronatester fra private aktører. Beløpet er eksklusiv moms.

Årsaken er at alle kommuner er pålagt av Helsedirektoratet å ha en beredskap på testkapasitet på fem prosent av befolkningen per uke hvis smittepresset øker. I Iølge helsedirektør i Oslo kommune, Hilde Terese Hamre, har de per nå sikret ukentlig testkapasitet på tre prosent av befolkningen på nesten 700.000 mennesker.

Dette kommer på toppen av ressursene kommunen bruker gjennom testing med egne ansatte helsepersonell.

– Trenger bistand fra private

I anbudsteksten heter det:

«Oslo kommune tilbyr selv testing til kommunens innbyggere i kommunal egenregi, men trenger bistand fra private leverandører for å sikre at Oslo kommune til enhver tid, avhengig av smittespredning, har tilstrekkelig testkapasitet og ressurser til å håndtere COVID-19-situasjonen i Oslo. Samlet har hele anskaffelsen en estimert totalverdi på kr 45.500.000-192.400.000,- ekskl. mva. Det antas at kontraktenes verdi vil være i nedre del av det oppgitte spennet. Nedre del av spennet er basert på reelle testtall ut fra dagens behov, mens den øvre delen er basert på estimerte kostnader ved kjøp av ca. 12.000 tester per uke.»

– Det anbudet dere sikter til her er en fornying av vårt allerede eksisterende tilbud. Oslo har en testkapasitet på tre prosent av befolkningen, med mulighet for å oppjustere til fem prosent hvis det skulle bli nødvendig. Det er beredskapskapskapasiteten som er de to ekstra prosentene som nå er ute på nytt anbud, sier helsedirektør i Oslo kommune Hilde Terese Hamre til Avisa Oslo (AO).

Hun forsikrer om at koronatester er gratis å ta når det er i kommunal regi, eller gjennom private aktører som har avtale med kommunen.

I Norge er alle kommuner forpliktet til å ha testkapasitet til å utføre tester tilsvarende tre prosent av befolkningen, ifølge Hamre. Tidligere i høst var det nasjonale målet på 1,5 prosents kapasitet. I tillegg er det anbefalt å ha en beredskap som gjør at man kan teste fem prosent, smitten tar seg opp.

– Ekstra muskler

– Hva er årsaken til at dere ikke har den nødvendige kapasiteten til å utføre full testkapasitet selv?

– Dette er et valg vi har tatt. Det er rett og slett fordi at vi har en stående testkapasitet som er langt høyere enn det reelt sett er behov for, som er på de tre prosentene. Det er personer som er ansatt i helseetaten som teller over 200 mennesker. Skulle vi i tillegg hatt en kapasitet opp til fem prosent hadde vi hatt mange mennesker som ikke hadde hatt noe å gjøre. Det er ikke hensiktsmessig, forklarer Hamre.

– Ved å få inn hjelp fra det private, som enkelt forklart kan sies å fungere som et vikarbyrå, kan vi få inn ekstra muskler ved behov. I den tiden vi ikke bruker den ekstra kapasiteten er det ikke noe vi betaler for.

Fakta: Gratis koronatester i Oslo

Koronatester er gratis i alle kommuner i Norge. Private aktører som ikke har avtale med kommunen kan likevel ta betalt.

For beboere i Oslo kan du trykke på denne lenken for å bestille gratis test og lese mer om den. Scroll ned til du finner boksen «bestill koronatest».

Du kan også bestille test ved å ringe Oslo kommunes koronatelefon på telefon 2180 2182. Åpningstidene er som følger:

  • 08.30 - 15.00 på hverdager.
  • 09.00 - 16.00 på lørdager.
  • 10.00 - 14.00 på søndager.

Du kan også ringe fastlegen for å bestille gratis koronatest.

Aina Stenersen (Frp), leder av helse- og sosialutvalget i bystyret, frykter at Oslo kommune likevel kan ha for dårlig testkapasitet hvis smitten skulle blusse opp, selv om helsedirektør Hamre forsikrer om at kapasiteten er god nok og at smittepresset de siste dagene er synkende

– Vi har tidligere sett at byrådet har hatt manglende kapasitet til koronatesting, og at de blant annet har vært sene med å inngå avtaler med private leverandører. Jeg er glad for at de har tatt til fornuften og har et nytt anbud ute med private aktører i denne krisen, sier hun til Avisa Oslo.

– Jeg vil også minne om at Oslo kommune sin testkapasitet etter sommerferien var svært lav selv om de var klar over muligheten for sterkt økende smitte etter sommerferien, og inn mot høsten. Og nå er vi inne i smittebølge nummer to.

Har allerede brukt 20–25 millioner

Oslo kommune kjøpte inn koronatester fra det private for første gang i høst. I perioden 25. august til cirka 20. november brukte det offentlige 20–25 millioner på private koronatester. Frem til november ble mellom 2.000–3.000 tester utført av private aktører. Den siste tiden, med høyt smittetrykk har behovet for ekstern hjelp økt.

Den første uken i november ble nesten 5.400 tester utført i privat regi. Den andre uken av måneden ble det utført 6.000 tester. For at makstaket på 192 millioner kroner av anbudet skal brukes, er det enkelt forklart en forutsetning at man velger blant de dyreste løsningene i tillegg til at hele anbudsperioden på seks måneder tas i bruk.

Det er lagt opp til at Oslo kommune kjøper testkapasitet fra private aktører i fire måneder med mulighet for to måneder og deretter ytterligere mulighet for å forlenge i to måneder til.

– Vi mener denne løsningen er den beste med tanke på å balansere ulike hensyn og som gir best robusthet for Oslos befolkning. Når vi ikke har behov for den ekstra kapasiteten betaler vi heller ikke for den, sier Hamre.

– Den stående beredskapen vi har på tre prosents testkapasitet er i stor grad i kommunal regi. Nærmere 80 prosent av denne kapasiteten er det kommunen som står for. De resterende 20 er altså i privat regi. Men på beredskapskapasiteten har vi valgt en annen tilnærming, for å ikke binde opp personell. Der belager vi oss i stor grad på tilbud fra private.

Forrige uke forlenget regjeringen de nasjonale koronatiltakene med tre uker, og statsminister Erna Solberg (H) var tydelig på at nasjonen trenger mer tid. Dagen etter holdt Oslo kommune en egen pressekonferanse der byrådsleder Raymond Johansen (Ap) også meddelte at de strenge tiltakene i hovedstaden forlenges til 14. desember.

Oslo er mer eller mindre i lockdown. Fra natt til 9. november og frem til 14. desember gjelder blant annet følgende koronatiltak i hovedstaden:

  • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys.
  • All fritidsaktivitet for voksne stenges.
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Her kan du lese om flere av tiltakene.

Bruker 100 millioner hver måned

Oslo kommune har ifølge helsebyråd Robert Steen (Ap) brukt rundt 100 millioner kroner per måned på helse- og omsorgstjenester i forbindelse med covid-19-situasjonen.

– Håpet er at vaksinen ikke er så langt unna. Hvis vi skal streve med høye testtall gjennom våren, sommeren og frem mot neste vinter må de beløpene i anbudet utvides vesentlig. Kommer det en vaksine allerede rundt nyttår som kan begynnes å settes frem mot påsketider og sommeren, vil behovet for testkapasitet i Oslo gå dramatisk nedover, sier Steen til Avisa Oslo.

Av anbudet kommunen har sendt ut går det frem at de ser for seg å bruke mest penger på tester som skal utføres for innbyggerne i Oslo øst (bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna) og sør (bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand), mens det er anslått at det er minst behov i Oslo vest (bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker).

Det skal også brukes penger på mobile teststasjoner og innen ambulerende tjenester der testpersonell kommer hjem til innbyggerne i Oslo og utfører tester.

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen mener strukturen i anbudet er fornuftig.

– Vi har sett med denne pandemien at behov for testing vil variere over tid, det var lite i sommer og høyt nå, og kommer sannsynligvis til å være høyt gjennom vinteren. Da kan vi ikke ha det slik at kommunen bygger opp til full kapasitet gjennom hele året. Da vil man i lange perioder gå på tomgang og det løper store kostnader uten at det er nødvendig, sier Lorentzen til Avisa Oslo.

– Det er et stort spenn i beløpene i anbudet. Det ser jeg som positivt for vi trenger ikke bruke mer enn man trenger. Samtidig gir det handlingsrom for kommunen til å bruke penger når det er nødvendig og spare pengene når det er mulig.