Tirsdag kveld sende et bystyreflertall inn et krav om et midlertidig forbud mot all rivnings - og anleggsarbeid i Bane Nor sitt Brynsbakken-prosjekt. Nå puster Mirjam Berg Abrahamsen lettet ut.

– Vi er veldig glad over å se at politikerne setter på bremsen nå. Dette er et viktig skritt i riktig retning, sier hun.

Bane Nor har i lengre tid ment at en dobling av sporkapasiteten vil være helt nødvendig for å kunne øke antall togavganger i og rundt Oslo. Sterke motstemmer mente tunnelløsning var for dårlig utredet, men et knapt flertall støttet reguleringsplanen, da de mente det hastet å øke kapasiteten på jernbanen.

Nå har det likevel blitt klart at at en forsinkelse av prosjektet ikke ville få store konsekvenser for jernbanesatsingen på Østlandet. Og byggestarten for prosjektet er utsatt til 2027.

Abrahamsen er en av beboerne i det verneverdige nabolaget Hylla, som er bestemt revet til fordel for Bane Nors utvidelsesplaner. Høsten 2021 sto hun sammen med Ørn Terje Foss og Hege Stensrud Høsøien i bresjen for å danne en aksjonsgruppe mot planene. Tirsdag var en liten seier for gruppen.

Et signal om at vi blir hørt

– Vi i aksjonsgruppen har ment hele veien at denne saken ikke har fått den behandlingen den fortjener og at lokaldemokratiet ikke har blitt hørt. Varaordføreren sa i går at dette var et signal til oss om at vi blir hørt, og det er jeg glad for.

Aksjonsgruppa har rettet krass kritikk mot å rive det verneverdige nabolaget med trehusbebyggelsen fra 1850. Aktivistene har også pekt på utfordringer knyttet til støy for de tusenvis som bor langs toglinjen og at dagens løsning med betongtrasé mellom Vålerenga og Kværnerdalen er dårlig for bydelen.

– Disse planene vil medføre en enorm belastning for mange flere enn vi som bor på Hylla og som mister hjemmene våre. Dette berører hele Gamle Oslo, og dermed Oslo som helhet, mener Abrahamsen.

Hun legger til:

- Dette handler også om innbyggerperspektiv. Brynsbakken-prosjektet har vært et eksempel på det motsatte av lokaldemokrati. Vi er veldig glade for å se at bydelspolitikerne og bystyret endelig viser at de er lokalpolitikere for Oslo og ivaretar Oslofolks behov.


Hastevedtak

Allerede i mars ble avgjørelsen om å rive Hylla, omtalt som et hastevedtak. Både politikere fra blant annet Høyre og Rødt støttet lokalbefolkningens protester.

I forslaget om et midlertidig tiltaksforbud i reguleringsområdet, sier bystyreflertallet at de ønsker de å kjøpe seg mer tid, for å gjøre bedre utredninger av saken.

Politikerne innrømmer selv at gjennomførte et hastevedtak på bakgrunn av den informasjonen de hadde. Vi påpekte allerede da at det var for dårlig utredet. Nå håper jeg bare de bruker tida godt.

Avisa Oslo har tidligere skrevet om at Bane Nor fikk i mars 2021 støtte fra bystyret for ønsket om å rive det verneverdige nabolaget Hylla for å bygge nye jernbanespor, til tross for protester fra lokale innbyggere.

Et skritt i riktig retning

Nå har Abrahamsen en klar forventning til politikerne og Bane Nor:

– Nå forventer jeg at politikerne tar ansvar for at saken er for dårlig utredet og stiller krav til Bane Nor om alternative utredninger som skåner bydel Gamle Oslo og bebyggelsen på Hylla, sier hun og legger til:

– Nå kan man rett og slett starte på nytt. Da forventer vi at det gjøres, og at ikke saken treneres. Bare fordi Bane Nor sitt arbeid blir forsinket, så kan ikke bystyrets behandling bli forsinket. Denne saken bør opp så raskt som mulig.

På spørsmål om dette ikke er en seier verdt å feire, ler Abrahamsen litt:

– Det er et skritt i riktig retning, i hvert fall! Vi kjemper på videre. Og så feirer vi de små seirene innimellom slagene, avslutter hun med et smil.

Bane Nor beklager feil

Avisa Oslo har stilt Bane Nor flere spørsmål om bystyrets forslag om midlertidig tiltaksforbud og kritikken som rettes fra beboere og politikere.

I en mail til Avisa Oslo skriver pressekontakt Thea Rønneberg at de ikke vil gjøre noen inngrep i år.

– Vi har ikke planer om å rive noen av byggene i området, eller starte anleggsarbeid i år. Vi må blant annet ha en stadfestet reguleringsplan og investeringsbeslutning før vi kan gå i gang med dette. Vi har måttet utsette utbyggingen av ekstra spor i Brynsbakken, fordi vi ikke har en godkjent reguleringsplan fra Oslo kommune.

Bane Nor har likevel tilbudt huseierne på Hylla å kjøpe dem ut. De understreker at dette er et frivillig tilbud, men er ment som et tilbud for beboere som ønsker å finne en ny bolig et annet sted, frem til man har fått en avklaring.

Bane Nor sendte tidligere kommunen et brev sto det at vi skulle begynne rivning av Enebakkveien 48 i år.

– Det er feil og det beklager vi. Vi skal ikke begynne med rive- eller anleggsarbeid i år, skriver de.

Har gitt løpende informasjon

Bane Nor mener også at de har gitt god informasjon om arbeidet med reguleringsplanen over flere år. I svaret til Avisa Oslo skriver Rønneberg at Bane Nor har hatt flere møter med bystyrets politikere, og har gitt løpende informasjon om saken. De mener de har kommunisert faren for forsinkelser tydelig.

– Oslo kommune ble også informert om fristene for behandlingen av reguleringsplanen, og at vi måtte utsette byggeprosjektet i Brynsbakken, hvis vi ikke fikk en godkjent reguleringsplan innen påske 2021. Vi har gjennom hele prosessen vært klare på at konsekvensen av å ikke rekke et vedtak i henhold til fremdriftsplanen, vil være en utsettelse av byggingen i Brynsbakken.

På spørsmål om hvordan de vil forholde seg til vedtaket, skriver Bane Nor dette:

– Vi forholder oss til Bystyrets vedtak. Foreløpig har vi ikke en stadfestet reguleringsplan, noe som betyr at vi heller ikke kan komme i gang med arbeider i området. Da planvedtaket ble vedtatt i fjor kom det klager på dette, og disse ble gitt oppsettende virkning. Det betyr at vi ikke kan komme videre med planleggingen før planen er stadfestet. Denne er til behandling hos Statsforvalteren og vi avventer denne behandlingen.

Avslutningsvis understreker Rønneberg at Bane Nor mener det er et stort behov for utbyggingen:

– I dag er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken gjennom Oslo. Å bygge nye spor her vil gi folk i Oslo og hele Østlandet et bedre togtilbud. Det vil gi plass til 5000 ekstra passasjerer hver time og bedre plass til godstrafikken, skriver de.

Bystyreflertall vil gi Bane Nor byggestans: Ber om ny vurdering av kontroversielt jernbaneprosjekt

Delikatessebutikken i Gamle Oslo feirer fem år: – Det er nok ikke hit veganeren kommer når han skal ha fest

Det omstridte Brynsbakken-prosjektet utsettes i flere år. Prosjektdirektør legger skylda på saksbehandlingen, mens Hylla-beboerne jubler