Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil egentlig Eivind Trædal med byutviklingen?

Beboeraksjonen i Oslo svarer på Eivind Trædals debattinnlegg; «Hvem bryr seg om byutvikling?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eivind Trædal, skriver i Avisa Oslo 5. mars 2021 et debattinnlegg med tittelen «Hvem bryr seg om byutvikling?».

Her er et svar fra Beboeraksjonen Oslo som bryr seg.

Trædal skriver at Oslos befolkning økte med 12.400 personer i 2019 og 3.500 i 2020. Videre skriver han at de valg som nå tas i Oslo bystyre vil forme byen i hundrevis av år fremover. Han er opptatt av å gjøre det lettere for de unge å komme inn på Oslos boligmarked og henviser til at i bydel Frogner er 40% av leilighetene som selges sekundærboliger.

Det første er bra, men hva vil han gjøre med det siste poenget? Han skriver også at veldig få unge er engasjerte og kontakter de som driver med byutvikling. I fbm. utviklingen av NRK tomten skriver Trædal at ungdommens ønsker om blokker på vestkanten var raskt glemt. Gjennomsnittsalderen blant de som kontakter oss i byutviklingsutvalget, er høy, og det samme er gjennomsnittsformuen.

Les også

Dobbeltmoral på sitt beste

Utover det å bygge «høyt og tett» med flere boligblokker, er det vanskelig å se hva Trædal egentlig vil med byutviklingen. Han nevner ikke hvilke aldersgrupper han tenker på når han nevner ungdommen og har ingen forklaring på hvorfor ungdommen ikke engasjerer seg. Kanskje Trædals ønske bare å få opp ungdommens engasjement til støtte for MDGs egne politiske mål om flere boligblokker på vestkanten for sakens egen skyld? Er egentlig Trædals politiske motivasjon overfor de unge så edel som han ønsker å fremstille den som?

MDG bruker ofte klimasaken som argument for flere boligblokker, selv om eksperter har vist at det ikke har noen klimaeffekt nå når bilparken blir elektrisk. Særlig ikke når eksisterende bygg, som har satt sitt CO2 avtrykk rives. Vi vil påstå at MDG misbruker klimasaken til sitt eget prosjekt om flere boligblokker - bygge «høyt og tett». Det er synd i en så viktig sak, og det vil ødelegge Oslo i hundrevis av år fremover.

Vi i Beboeraksjonen Oslo er en tverrpolitisk ideell organisasjon som har et sterkt engasjement for småhusområder i hele Oslo, fra øst til vest, men som Trædal kanskje ikke ønsker at skal engasjere seg. Han vil nok mene at vi motsetter oss byutvikling fordi vi ikke deler hans syn om at eneste riktige byutvikling er «…nye boligblokker, næringsbygg, skoler, barnehager, sykehus, kulturinstitusjoner.»

Les også

– Alt ligger til rette for å skape en ikonisk møteplass

Vi vil påstå at vi engasjerer oss på vegne av de unge, om kanskje ikke den yngste ungdommen. For hvor ung skal man være før man skal kunne kjøpe en egen bolig. I vår oppvekst leide vi som studenter hybler. I dag fremstilles det som en menneskerett for studenter å eie egen leilighet i Oslo sentrum. Vi er engasjerte i unge barnefamilier. Vi mener gode oppvekstforhold også kan skje i småhusområder. Mange unge barnefamilier som flytter ut av leiligheter i indre by, ønsker seg nettopp det.

Men når vi leser om MDG og Trædals byutviklingspolitikk får vi lett inntrykk av eneste politisk korrekte byutvikling er boligblokker over alt – «høyt og tett». Og når gode nabolag i småhusområder møter MDG politikere som politisk styrer Plan og bygningsetaten og slår seg sammen med kapitalsterke utbyggere, da kan det ikke være galt at vi som motvekt får med oss engasjerte advokater som jobber gratis på sin fritid. At motivet til Trædal kan se ut til å være rimeligere inngangsbillett for ungdommen, er et godt motiv. Men er det så enkelt?

Selv bruker MDG et argument mot E18 utbyggingen ut av Oslo at økt kapasitet gir økt trafikk. Kan det være slik også i boligbyggingen? Økt boligbygging gir større tilflytting til Oslo og flere sekundærboliger. Som Trædal skriver er jo boligmarkedet i Oslo overopphetet på tross av byggeaktiviteten. Kanskje er det en sterkere sentralisering i Oslo Trædal og MDG egentlig ønsker? Både en sentralisering av befolkningen og av politisk makt.

Byutviklingspolitikk er for viktig til å overlates kun til politikere og utbyggere.

Kommentarer til denne saken