Da nasjonal transportplan ble lagt fram for noen dager siden var prosjekt E6 Oslo Øst utelatt. Det er jeg og andre i mitt nabolag veldig glade for. Prosjektet blir av borgerlige politikere og media framstilt som at det ikke handler om å bygge en vei, men legge en vei i tunnel. Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Kun en tredjedel av den 15 kilometer lange strekningen prosjektet omfatter vil havne i tunnel. For oss som bor langs E6 mellom Abildsø og Klemetsrud, vil prosjektet føre til mer vei, mer forurensing og mer støy.

Jeg bor på Dal/Brenna ved Mortensrud og hører trafikken på E6 kontinuerlig inne i huset mitt. Når barna våre er ute på lekeplassen, på skøytebanen eller på skolen hører de den enda bedre. Dersom prosjektet gjennomføres vil vi i vårt område gå fra å være nabo til en firefelts vei til ni felt oppe i dagen - syv felts motorvei med eget tungtrafikkfelt og to felt nybygget lokalvei parallelt. Det ønsker vi ikke.

Jeg har stor sympati med folk på Manglerud som ønsker seg tunnel. Da denne utbyggingen kun handlet om tunnel på Manglerud, var jeg også for den. Men prosjekt E6 Oslo Øst har vokst til et monsterprosjekt, som mange av oss som bor langs veien ikke vil ha. Vi ønsker oss ikke mer støy og mer trafikk.

Samferdselsministeren bruker som begrunnelse at bystyreflertallet ikke ønsker veien. Jeg velger å tro at en av grunnene deres er at de har tenkt på oss. Prosjektet vil også koste minimum 16 milliarder (prisanslaget øker stadig). Halvparten av dette skal tas inn i bompenger. Vi skal altså måtte bli med å betale dyrt for en utbygging vi absolutt ikke vil ha. Bompengetrykket for oss som bor utenfor sentrum er allerede høyt nok.

Det er mange grunner til å si nei til prosjekt E6 Oslo Øst. Jeg er glad for at prosjektet ikke blir realisert. Det ville ført til en uutholdelig hverdag for oss. Vi vil si kraftig fra at dette prosjektet ikke er en gladsak for alle oss som bor langs veien.

«Ingen barn i Oslo bør vokse opp i slike forhold», skriver Avisa Oslos politiske redaktør. Hva med våre barn?