Koronapandemien traff utleiemarkedet i Oslo kraftig. Med stengte universiteter og høyskoler, samt kraftig tilbakegang i arbeidsinnvandringen, ble det satt en brems på utleiemarkedet.

I januar lå over 3000 leiligheter ute for leie i Oslo på finn.no.

Nå går vi inn i høysesongen for utleiere, og finn.no viser en nedgang i antall leiligheter. Også tall fra Eiendom Norge viser at antallet leiligheter som lå ut til leie, gikk litt ned i første kvartal i år, fra desember i fjor.

Likevel tror ikke ekspertene at det kommer til å påvirke prisene med det første.

– Koster ikke særlig mer å bo

– Det er helt klart at koronapandemien påvirket leiemarkedet, og særlig i Oslo så vi at færre studenter og mindre utenlandsk arbeidskraft gjorde at etterspørselen etter leiligheter i Oslo ble svekket, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Samtidig viser de mer langsiktige tallene at stadig flere i Oslo leier. Selv om leieandelen i Norge er stabil, øker den i Oslo. Sannsynligvis fordi boligprisene stiger her.

Lauridsen sier at det kan indikere at stadig flere er «ufrivillig leietakere».

– Blant noen grupper, blant annet studenter, vil det å leie være en foretrukket modell, men økningen vi ser i Oslo kan nok ha en sammenheng med at det er blitt dyrere å kjøpe bolig her, sier Lauridsen.

– Boligprisveksten i Norge først og fremst er rentedrevet. Det betyr at eierkostnadene ikke er blitt høyere, selv om boligprisene har blitt det. Hvis du først eier, så er det ikke gitt at man bruker en større del av inntekten på boligen, forklarer han og legger til:

– Den høye renta gjør at terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet er høyere, men det koster ikke noe særlig mer å bo. Utleiernes utgifter blir derfor ikke noe særlig høyere. Leieprisene har hatt en veldig moderat utvikling i Norge, sammenlignet med boligprisene.

– Store endringer i etterspørsel

– Jeg vil jo tro at vi vil se store endringer i etterspørselen etter leiligheter på leiemarkedet til høsten, etter hvert som grensene åpner opp og studentene trekker inn til byen. Vi vil nok være tilbake på et normalnivå i leiemarkedet i løpet av høsten.

Lauridsen tror likevel ikke vi vil se et stort prishopp på leiemarkedet, selv om etterspørselen vil øke.

– Jeg tror vi fortsatt kommer til å ha moderat leieprisindeks. Store deler av leiemarkedet er veldig prissensitivt. Hvis man er student eller midlertidig arbeider, kan man ikke nødvendigvis følge en slik prisstigning vi ser i boligmarkedet, og det vil nok bidra til å holde leieprisene relativt moderate, avslutter Lauridsen.

– Færre boliger, men også færre leietakere

Håvard Tverdal, daglig leder i Utleiemegleren, bekrefter at det er færre boliger på leiemarkedet nå enn tidligere, uten at det foreløpig har hatt en veldig stor effekt på utleieprisene. Utleiemegleren forvalter rundt 8000 boliger i Oslo og er blant de største utleieaktørene i byen.

– Det er litt færre boliger til leie nå enn i fjor, men det er også færre leietakere. Jeg tror vi fortsatt ser en covid-effekt i leiemarkedet. Det er mindre arbeidsinnvandring, og jeg tror også mange studenter avventer. Sommeren er høysesongen for utleie av leiligheter i Oslo, men markedet er fortsatt preget av nedstengingen. Selv om vi ser at etterspørselen har økt siden januar, så har vi ikke de tradisjonelle sommermåneden med skikkelig trøkk i år, sier Tverdal.

– Bør justere forventningene

Inntoget av studenter gjør at leieprisene stiger. Ifølge utleiemeglernes statistikk steg snittprisen på ettroms fra 9 786 til 10 131, men dette er en lavere utvikling enn tidligere år.

– Trenden fra i vinter, hvor man slet med å få leid ut leiligheter, har snudd litt, men det er fortsatt leietakers marked: Det er rett og slett mer å velge i for leietakerne. Vi må gjennomføre betydelig flere visninger per utleid bolig nå enn før, sier Tverdal.

– Leietakere kan være mer selektive. De siste årene har vi sett at kravet til standard er litt høyere og nå som leietakere kan velge, så når man har mulighet så velger man noe fint. det er en trend som har satt seg, kravet er økende, det tror jeg vil fortsette. Og det ser vi tydelig: Fine boliger er fortsatt attraktive. Har du en fin bolig, så får du leid den ut til markedspris, sier han.

Om du derimot har en bolig av lavere standard, så må du forberede deg til å justere forventningene dine – også i høst.

– Trykket på leiemarkedet kommer nok til å øke til høsten, og da kommer vi nok til å få et ganske høyt trykk over en periode, før det flater seg ut igjen, sier han.

Til investorer og utleiere har han en siste beskjed:

– Alle boliger blir leid ut til slutt, men de litt slitne boliger som du fikk en god pris for i fjor, de får du litt mindre for i år. Kravet til høyere standard, er nok noe vi kommer til å se fremover, avslutter Tverdal.