– Jeg spør meg om dette er et resultat av en regjering og et byråd med ideologiske skylapper. Hver eneste gang man spør om helsetjenester, barnehager eller eldreomsorg, så er det ikke kvaliteten på tjenestene, men leverandørene som er i fokus, sier Anne Lindboe.

Avisa Oslo møter Høyres ordførerkandidat i det kommende lokalvalget utenfor Ullern helsehus, i bydel Ullern.

Denne uka kunne AO fortelle om demente Frode Holst (72) som nylig tilbrakte to uker her. Da familien skulle hente ham, hadde han ikke skiftet klær eller dusjet på to uker.

Les hele historien om Frode Holst, og behandlingen han fikk, her:

Les også

Da kona hentet demenssyke Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre

Mener byrådet har feil fokus

Lindboe er ikke nådig i sin kritikk av det rødgrønne byrådet, som hun mener har forsømt et av de viktigste ansvarene kommunen har, nemlig å ta vare på de svakeste.

Hun mener det skyldes feil fokus fra byrådet.

– Byrådet er veldig opptatt av at leverandører av velferdstjenester ikke skal være private, men kommunale. Det ser vi har skjedd med sykehjem og det skjer gradvis med barnehager. Man er mye mer opptatt av hvem som er leverandør enn av kvaliteten. Det mener jeg er trist og viser at tiden er inne for å snakke om det som faktisk betyr noe, nemlig kvalitet.

– Ullerntunet var privat eid frem til 2019, da det ble «rekommunalisert» av det rødgrønne byrådet. Tror du det kan ha spilt inn i denne saken?

– Jeg tror vi skal være så ærlige å si at dette kunne ha skjedd veldig mange steder. Poenget mitt er at uavhengig om en tjeneste er kommunalt eller privat drevet, er ikke det en garanti for at den er god nok. Det vi må bry oss om fremover er hvorvidt tjenesten er av god kvalitet, ikke hvem som leverer den.

Helsebyråd Robert Steen har blitt forelagt kritikken fra Lindboe, og mener dette er en alvorlig hendelse som man ikke skal drive politikk på. Les hans svar lenger ned i saken.

Bystyret var på besøk

Tirsdag fortalte Jon Reidar Øyan, Oslo Arbeiderpartis fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget, at utvalget besøkte Ullern helsehus for et halvt år siden.

– De sier indirekte at de har for lite ressurser, bemanning og folk som kan holde de som er der i aktivitet. De innser selv at de har store utfordringer. Men det rettferdiggjør ikke det vi får høre om i denne saken, sa han til AO.

Lindboe er sjokkert over at det ikke ble gjort noe i etterkant av dette.

– Det går seks måneder uten at noe som helst skjer. Også kommer dette avisoppslaget og da kommer helsebyråd Robert Steen på banen og sier at dette ikke er godt nok, sier hun, og spør seg:

– Hva har skjedd i løpet av disse seks månedene? Det er helt ekstremt alvorlig at det må et avisoppslag til før byrådet reagerer.

– Too little too late

Tirsdag, kort tid etter at AO publiserte saken om Frode Holst, annonserte helsebyråd Robert Steen at han kaller inn Sykehjemsetaten til et hastemøte og varslet en ekstern gransking av helsehusene i Oslo.

– Jeg tenker at det er too little too late. Det er et halvt år siden disse alvorlige bekymringene kom på bordet, og det måtte altså en alvorlig mediesak til før han skulle reagere. Da kan man bli litt bekymra for andre tjenester rundt omkring i byen også. Hva er det som skjer der? under Lindboe.

– Du mener Steen ikke har gjort jobben sin?

– Nei. Man kan jo lure på – snakker de sammen? Arbeiderpartiet i Helseutvalget og helsebyrden fra Arbeiderpartiet? Jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke har skjedd noe.

Les også

Elisabeth (62) har vært jordmor i 33 år. Nå har hun fått nok

– En av de dårligere sidene ved politikken.

Robert Steen sier til Avisa Oslo at historien om Frode Holst er rystende og har gjort inntrykk på flere.

– Jeg tar dette svært alvorlig fordi slike opplevelser skal ikke byens innbyggere ha i møte med våre tjenester. Derfor har vi også besluttet at det skal gjennomføres en ekstern revisjon av våre helsehus for å avdekke årsaken til slike opplevelser som familien Holst har hatt og hva vi må gjøre for at vi både skal lære og unngå at vi får flere slike hendelser i fremtiden.

Han har også bedt om en vurdering av de oppgavene helsehusene i dag er satt til å løse i forhold til det formålet de ble etablert for og brukernes tilfredshet med tjenesten de møter der.

– Jeg mener også at dette er en alvorlig hendelse som vi ikke skal drive politikk på, som jeg opplever Anne Lindboe gjør når hun «sauser sammen» en historie om «ideologiske skylapper». Denne historien er for alvorlig til å politisere og her viser Lindboe dessverre en av de dårligere sidene ved poltikken.