– Jeg håper at man tar til vettet her og skjønner at vi ikke kan la oss påtvinge en så dårlig løsning, sier Herman Kopp.

Høyre-politikeren leder byutviklingsutvalget, som onsdag skal behandle Bane Nors ønske om å utvide sporkapasiteten i Brynsbakken mellom Vålerenga og Kværnerdalen.

Økningen vil bety et bedre togtilbud for folk i Oslo-området, men også at nabolaget Hylla, som ligger mellom to av dagens togspor, må rives.

Det har skapt reaksjoner. Lokale aksjonister har krevd at Bane Nor også utreder flere lokkløsninger med mål om å redde verneverdige hus og å forhindre støy.

Ønsker tilbakesendelse

Bane Nor har på sin side advart mot at ytterligere utredninger vil bety at forbedringen av jernbanetilbudet blir utsatt med fire år.

Der byrådet har gått ut og støttet Bane Nors forslag, går Oslo Høyre nå inn for at planforslaget sendes tilbake til byrådet, forklarer Hermann Kopp etter et internt møte mandag.

– Hvorvidt vi får flertall for tilbakesendelse er ikke sikkert. Hvis ikke vi får det, kommer vi til å komme med tilleggsforslag til byrådets innstilling, sier Kopp, og forklarer at tilleggsforslagene vil gå ut på andre lokkløsninger.

– Må gis absolutt høyeste prioritet

Høyre-politikeren håper det er mulig å få til en lokkløsning der verneverdige hus på Hylla kan stå etter at Bane Nors Brynsbakken-prosjekt er ferdig.

Han tror også at det er mulig å unngå forsinkelsen jernbaneselskapet advarer mot.

– Bane Nor-prosjektet må gis absolutt høyeste prioritet etter vår mening. For at det fortsatt skal være mulig å komme i gang i 2022 (slik Bane Nor ønsker. red.anm.) forutsetter det at plan- og bygningsetaten (PBE) og byrådet har vilje til å virkelig prioritere dette, sier Hermann Kopp.

– De må skaffe seg jernbanefaglig kompetanse gjennom konsulenter og sørge for at dette går så raskt som overhodet mulig, sier lederen for byutviklingsutvalget til Avisa Oslo.

Avgjøres 24. mars

Brynsbakken-saken skal opp i Hermann Kopps utvalg onsdag. Deretter skal den ferdigbehandles av bystyret den 24. mars.

Høyre og de andre partiene i bystyret har stilt en rekke spørsmål angående den kompliserte saken, og Hermann Kopp sier at det er mulig at Høyre på et tidspunkt må ta et nytt møte om prosjektet.

Fra før av har FNB tatt et tydelig standpunkt mot prosjektet overfor Avisa Oslo.

Ap har på sin side kritisert Bane Nors forarbeid og sagt at de vurderer andre løsninger enn den jernbaneselskapet foreslår.