– Jeg mener at å avlyse muntlig eksamen for elevene er helt vanvittig. Det beste vi kan gjøre for elevene nå er å gjennomføre muntlig eksamen, sier skolepolitisk talsperson for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan, til Avisa Oslo.

Han har fått med seg fredagens debatt, der Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fortalte at det var stor sannsynlighet for at alle muntlige eksamener i Oslo avlyses.

Thorkildsen har senere utdypet begrunnelsen sin i et intervju med Avisa Oslo, der hun sier at det er en bred enighet i skoleverket og blant organisasjonene om at eksamen bør avlyses.

Men Inan er ikke enig. Han mener faktisk at en avlysning av muntlig eksamen ikke er lov.

– Det har hun ikke lov til. En eventuell avlysning må begrunnes i den aktuelle smittesituasjonen, ikke smittehistorikken. Dette står i covid-19-forskriften og Kunnskapsdepartementets midlertidige forskrift, og slik smittesituasjonen er i Oslo nå er det ikke grunnlag for å avlyse muntlig eksamen.

Thorkildsen sa selv til AO at hun ikke var sikker på om det var lov å avlyse eksamenene eller ikke. Det er ventet at en offisiell avklaring vil komme i løpet av de kommende dagene.

– Det er lave smittetall i Oslo, også blant unge. Dersom noen er syke på eksamen, så gjelder det uansett en liten andel av elevene. Kravet for å avlyse eksamener er smittesituasjon, og ikke smittehistorikk. Inga Martes ønske om å avlyse eksamen oppfyller derfor ikke kravene, supplerer Inan.

Vil unngå «trynefaktor»

Høyre-mannen føler seg trygg på at det ikke blir noen avlysning og at eksamenene gjennomføres som planlagt. Og det er helt essensielt for å ta vare på elevene og sørge for best mulig tilrettelegging neste skoleår, sier han.

– Hvis man avlyser eksamen gjør man elevene en stor bjørnetjeneste. Ja, jeg skjønner at tentamener og eksamener kan være kjipt, men vi ønsker at elevene skal få en tilbakemelding, hvis vi ikke vet hvordan de gjør det, hvordan skal vi da sette inn tiltak? Elever har gått glipp av viktig undervisning, hvordan kan vi vite hvor mye hvis alle vurderingsformer forsvinner, spør han.

Han legger til:

– Hvem er det skolen er der for? Skolene er der for at elevene skal lære det de gjennomgår på skolen, for enkelte elever kan det være kjipt å ha en eksamen, men dette er en oppgave som staten, kommunen og skolene har overfor elevene. Det er ikke sånn at vi ikke har lyttet til innspillene, men elevenes læring må komme først, forteller han.

– Hvis man fjerner eksamen vil de som går ut ha et vitnemål som kun består av standpunktkarakter fra fag, det betyr at det vil være et vitnemål som ikke bare består av hva de kan, men hvor trynefaktor også kan spille inn, uttaler Inan til Avisa Oslo.

– Trynefaktor? Skal jeg sitere deg på det?

– Ja, fordi eksamen er en eksamensform som kun tar utgangspunkt i hva du kan. Det kan virke litt tullete sagt, men elever forteller oss at en standpunktkarakter kan påvirkes av elevens forhold til læreren enn elevens faglige kvaliteter. Og da er det viktig at man har en rettferdig vurderingsform som er eksamen.

– Jeg tror veldig mange elever forstår hvorfor man skal ha eksamen – og jeg vet at mange elever er enig i at eksamen er en vurderingsform vi må ha i skolen. Eksamen er den eneste eksterne vurderingsformen hvor det eneste som teller er det du faktisk kan, sier Inan.

– Dagens tillitserklæring til lærerne

Konfrontert med uttalelsene fra Inan reagerer skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kraftig. Hun mener Inan bommer på både ball og motspiller.

– Det var dagens tillitserklæring til lærerne. Dette fortjente de etter det siste året, hvor de har stått på hodet for å hjelpe elevene, sier hun ironisk.

– Jeg blir sinna på vegne av lærerne, hvis han hadde hatt rett i påstandene sine ville jo elevorganisasjonene vært for å gjennomføre muntlig eksamen, men det er de jo ikke. Er det noen som vet best hva som skjer i klasserommet er det elevene.

– Så langt fra virkeligheten i norske klasserom trodde jeg ikke det var mulig å befinne seg når man sitter som ansvarlig politiker. Hvis han gidder å lytte til det et samlet Skole-Norge prøver å fortelle ham og hans partifeller, så er det sånn at lærerne nå har hatt veldig lite tid med elevene sine. Lærerne har ikke hatt tid til vurdere eller forstå hvor elevene står, sier hun videre til Avisa Oslo.

Thorkildsen stopper opp i noen sekunder og tenker seg om. Så kommer det:

– Han må ha sittet ganske langt unna den krisehåndteringen vi har gjort det siste året, selv om jeg har informert kultur- og utdanningsforbundet om situasjonen. Hvis dette er representativt for de holdningene som er i Regjeringen og Stortinget fra Høyre, da viser det med all tydelighet hvorfor de ikke er i stand til å forfatte et fornuftig vedtak der borte, sier Inga Marte Thorkildsen

– Bruker pandemien som brekkstang

Inan understreker igjen at eksamensformen er den vurderingsformen som er best og mest rettferdig. Men han har innsett at alle ikke er enig i det. Derfor mener han at covid-pandemien er en beleilig unnskyldning for dem som, på generelt grunnlag, ikke støtter eksamensformen.

– Man kan ikke bruke pandemien som en brekkstang for å avlyse eksamener, det vil gå ut over mange tusen elever hvis Inga Marte Thorkildsen gjør dette. Men dette er jo ikke noe nytt. Byråden fra SV står bak et politisk program hvor hun mener at eksamen bør fjernes, mener Inan.

– SV, AP og SP bruker pandemien som en brekkstang for å avlyse eksamener, fordi de er imot eksamener som vurderingsform. Det er opp til dem om de ønsker å være imot den mest rettferdige vurderingsformen, men ikke bruk pandemien som en brekkstang for å oppfylle dine ideologiske ønsker, sier han tydelig.

– Hvilke vurderinger Inga Marte Thorkildsen gjør, er kun basert på hva elevråd rundt omkring mener, fortsetter han.

– Men hun sier det er bred enighet fra skoleverket og organisasjonene om at muntlig eksamen bør utsettes?

– Da har hun ikke snakket med de jeg har snakket med.

– Hvem har du snakket med da?

– Jeg har snakket med mange rektorer og flere lærere som reagerer på at byrådens syn på vurdering er helt vanvittig og banal. Den er ødeleggende for skolen, sier Mehmet Kaan Inan.