– Hvis det var opp til meg, ville jeg stilt krav om munnbind og oppfordret folk til å holde avstand. Jeg ville også hatt dialog om koronapass ved julekonserter og lignende arrangementer, og sett nøye på alle mulige grep for å få ned smitten, sier Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo.

– Selv hvis ikke helsemyndighetene hadde anbefalt disse grepene?

– Jeg opplever at kommunene har fått beskjed om å gjøre egne vurderinger. Samtidig er det dørgende stille fra byrådet. De har inntatt en «vent og se»-holdning i en kritisk situasjon. De venter og ser, og håper at det løser seg på en mirakuløs måte.

Sitatene fra Høyres gruppeleder i bystyret Anne Haabeth Rygg kommer på en tirsdag der hovedstaden hadde sine høyeste smittetall på to uker: Det siste døgnet ble det registrert 627 positive koronaprøver.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) gjentok imidlertid et budskap han har kommet med flere ganger tidligere: Enn så lenge er det ikke aktuelt å innføre tiltak i Oslo.

Viser til Bergen

Samtidig har Oslo rundt 780 registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, ifølge VGs koronaoversikt. I tilsvarende periode i Bergen er tallet på 550 per 100.000 innbyggere.

– Der bergenserne blir bedt om å holde avstand, registrere gjester på serveringssteder og bruke munnbind, vil ikke byrådet diskutere å sette inn tiltak i Oslo. Det synes jeg er rart, sier Høyre-politikeren Rygg til Avisa Oslo.

«Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep», heter det i smittevernlovens krav til iverksetting av tiltak.

Anne Haabeth Rygg mener nå smittesituasjonen er så alvorlig at kravet til proporsjonalitet er innfridd.


Frykter nasjonale tiltak

Et tilbakevendende argument fra byrådets side mot strengere smitteverntiltak, har vært at det er få innlagte på sykehusene.

Rygg påpeker imidlertid at leger ved Rikshospitalet nylig slo alarm om intensivkapasiteten overfor VG. Avisa omtalte også en presset situasjon ved Ahus og flere andre av landets sykehus, mens FHI har advart mot en kraftig influensasesong.

Fredag besluttet også Oslo universitetssykehus (OUS) å redusere den kirurgiske kapasiteten med ti prosent, nettopp for å frigjøre ressurser til å håndtere økt smitte.

– Når sykehusene roper varsku, synes jeg det er litt arrogant overfor resten av landet å ikke sette inn tiltak, sier Anne Haabeth Rygg, som frykter at smittebølgen kommer til å spre seg fra hovedstaden og skylle over resten av landet.

Hun registrerer at folk sitter tett i tett på kollektivtransporten, og at det ofte er trangt i butikker og på kjøpesentre.

– Om vi ikke gjør noe her, kan helseministeren bli nødt til å sette inn nasjonale tiltak. Det er noe vi for all del må unngå. Ingen ønsker det, lyder budskapet fra Høyres gruppeleder i Oslo.

Byråden: – I løpende kontakt

Avisa Oslo har forsøkt å få en kommentar fra Robert Steen, men han er opptatt i møter tirsdag kveld.

Tidligere tirsdag ettermiddag uttalte han imidlertid at byrådet følger smittesituasjonen i Oslo tett:

– Vi har løpende kontakt med nasjonale myndigheter om smittesituasjonen, og følger den tett. Jeg vil fortsatt understreke at vi må holde oss hjemme når vi er syke, teste oss ved symptomer og følge helseministerens råd om å ikke håndhilse, sa Steen i en uttalelse til Avisa Oslo.

Han minnet også om at vaksinering er det viktigste virkemiddelet for å få bukt med pandemien, og viste til at Oslo har kommet langt i å gi såkalte boosterdoser til de mest utsatte.

– I Oslo har vi gitt oppfriskningsdose til halvparten av dem over 65 år i Oslo, og vi legger opp til å være ferdig med resten i god tid før jul. I sykehjemmene har vi innført forsterkede smitteverntiltak, sa Steen.