Det sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Avisa Oslo.

Utspillet kommer etter nyheten om at folk med vannmålere i hjemmene sine har betalt for mye for vannet sitt i mange år. Mandag ble det kjent at de skal få pengene sine tilbake, i alle fall for noen år.

Vann- og avløpsetaten (VAV) har oppdaget at vannmålergebyret har blitt beregnet feil i lang tid.

I snitt har VAV krevd 650 kroner for mye fra vannmålerkundene hvert år. Til sammen har de krevd inn 56 millioner kroner for mye.

Oslo kommune overfakturerte: Tilbakebetaler vannmålergebyr

– Riv ruskende galt

Høyres gruppeleder mener «det bare skulle mangle» at kommunen nå gjør opp for seg, og betaler tilbake penger som næringskunder og privatpersoner med vannmålere ikke skulle ha betalt inn.

Hun er svært kritisk til at kommunen skal gå med overskudd med penger som ikke er deres.

– Allerede i februar forsto vi at noe var riv ruskende galt. Da fikk Høyre dokumentert at Oslo kommunen går om lag elleve millioner kroner årlig i pluss på å ta for mye betalt fra kunder med vannmålere. Det er rett og slett ikke lov. Det ser dessverre ut til at dette er en praksis som har pågått over mange år, uten at noen har oppdaget det, sier Rygg.

56 millioner kroner for mye

Etaten har krevd inn riktig beløp totalt fra Oslos innbyggere, men har krevd for mye fra de med vannmålere, og for lite fra andre kunder.

Oslo kommune har dermed fulgt de nasjonale reglene for innkreving av gebyr for selvkost, men har brutt en lokal bestemmelse om at vannmålergebyret skal dekke kommunens ekstrakostnader for vannmålere.

Bestemmelsen om at vannmålergebyret skal dekke Vann- og avløpsetatens ekstrakostnader for abonnenter med vannmåler, trådte kraft i 1993. Dette er en lokal bestemmelse i Oslo. Vann- og avløpsetaten antar at vannmålergebyret har vært beregnet feil helt fra dette tidspunktet.

Kommunens plikt til å erstatte feil beløp, begrenser seg til 13 år. De siste 13 årene har etaten tatt inn 56 millioner kroner for mye i vannmålergebyr, og tilsvarende for lite i gebyr fra øvrige abonnenter.

På grunn av foreldelsesfristen på 13 år, vil ikke overfakturerte beløp fra før år 2009 bli tilbakebetalt.

Vannmangel i Oslo: Reduserer vanning av graver

– Ønsker å installere vannmålere i nye boliger

Rygg sier videre til Avisa Oslo at hun ikke ønsker å fordele skyld, men at det virker som «verken etaten eller vi politikerne har vært spesielt opptatt av denne problemstillingen»:

– Trolig fordi vi har vært vant til å ha mer enn nok vann. Kommunen bygger nå en reservannløsning som etter planen skal stå klar i 2028. Den kommer til å bli rekorddyr, og skal betales over vanngebyret i årene som kommer.

Høyre mener det skal lønne seg å spare på vannet.

– Derfor foreslår vi at det skal installeres vannmålere i alle nye boliger, og gjøres enklere og rimeligere for alle som ønsker å ettermontere en vannmåler for å ha bedre kontroll over eget forbruk, og kutte utgiftene. I dag betaler vi det samme uansett hvor mange vi bor under samme tak, fordi prisen er beregnet ut fra boligens bruksareal og ikke hvor mye vann vi bruker.

Bymiljøetaten tar grep om eget vannforbruk: Disse fontenene stenges

– Uheldig

I en e-post til Avisa Oslo kommenterer byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav utspillet fra Rygg slik:

– Det er svært uheldig at Vann- og avløpsetaten ikke har fulgt den lokale bestemmelsen om fastsetting av vannmålergebyr, og det har direktøren beklaget. Forskrifter skal følges, så dette skulle aldri ha skjedd, det er alle enige om. Nå rydder etaten opp og abonnentene vil få tilbake det de har krav på.

Også direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund sa mandag til Avisa Oslo at hun beklaget overfor de som var rammet av feilen:

– Dette er en feil som dessverre har pågått i lang tid. Slik skal det selvfølgelig ikke være. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere og forbedre måten vi løser vårt oppdrag på. Noen ganger finner vi feil og avvik, som i dette tilfellet, sa Aursund.

Fritt fram for bading på Frognerbadet