– Jeg var spent på hva Rødt skulle konkludere med, men jeg opplever at en samlet opposisjon i bystyret er frustrert over måten byråden har informert på i denne saken, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Avisa Oslo.

Gruppeleder Rygg mener dette er en god dag.

– En bred frustrasjon fra flere partier blant annet for at vi ikke får innsyn. Dette er en klar beskjed om det. Så jeg er glad for at et samlet bystyre gir den tydelige beskjeden, sier Rygg.

– Er dere beredt til å danne byråd?

– Vi er alltid beredt til å styre, og vi legger jo fram våre alternative budsjetter for å vise hva vi ville gjøre. Men jeg ser ikke på det som særlig sannsynlig. Jeg håper Lan Marie Berg vil tre tilbake som byråd, og at Raymond Johansen vil oppnevne en annen byråd. Men det er opp til Raymond Johansen.

– Men hvis det skjer, er dere klare til å styre Oslo?

– Det er klart.

Rygg sier hun ikke er overrasket over Rødt sin beslutning i denne saken.

– Jeg er egentlig ikke veldig overrasket for i denne saken har Berg ved gjentatte ganger ikke bare unnlatt å informere bystyret om eskalerende utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, men holdt tilbake informasjon. Det kan en byråd rett og slett ikke gjøre, og det burde hun ha skjønt etter snart seks år i jobben, skriver Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg i en e-post til Avisa Oslo.

«Desperate»

Høyre kaller MDG sine forsøk på å redde byråden for «desperate», og mener ikke det har hjulpet.

– Jeg tror ikke MDG-toppene Rasmus Hansson og Une Bastholms desperate forsøk i helgen på å vri fokus bort fra det som er saken har gjort Rødt mer vennlig innstilt overfor Bergs håndtering av det store reservevannprosjektet. Kanskje har de gjort vondt verre for Lan Marie Berg, sier Rygg.

Rygg mener dette er en god dag for byen.

– For alle som er opptatt av at politiske vedtak skal gjennomføres er dette en god dag. For Miljøpartiet generelt og Lan Marie Berg spesielt er dette en svært dårlig dag, avslutter Rygg.

Mistillitsforslaget mot byråd Berg skal stemmes over i Oslo bystyre onsdag.

FrP: – Glad

Gruppeleder Camilla Wilhelmsen i Fremskrittspartiet sier det er bra at det nå er flertall for forslaget FrP i sin tid fremmet.

– Berg har tilbakeholdt informasjon av svært høy alvorlighetsgrad og det er et klart brudd med informasjonsplikten til bystyret. Det er det som ligger til grunn for vårt mistillit, og jeg er glad for at det nå ligger an til at forslaget nå har fått flertall.

– Er FrP er klar for å danne byråd dersom det skulle bli tilfellet?

– Jeg vil ikke spekulere. Vi har fremmet et mistillitsforslag. Det er det det jeg tar stilling. Noen kommentarer utover det vil ikke jeg gi.

Høyre stortingsrepresentant fra Oslo, Mathilde Tybring-Gjedde, tok til Twitter kort tid etter Rødts kunngjøring:

– Man kan mene mye om byrådens håndtering av vannforsyningssaken i Oslo, men det er uansett grunnleggende problematisk at sentrale MDG-politikere forsøker å personifisere kritikken – og sette hele opposisjonen i samme bås som nettrollene i kommentarfeltet. Man kan ikke kreve en egen standard for en byråd med et så stort ansvarsområde i Norges hovedstad, fordi byråden ellers mottar usaklige og hatefulle kommentarer og hets. Og det er ingen, særlig ikke byråden, som vinner på at hennes støttespillere gjør det., tvitret hun.

– Mistillit er et alvorlig spørsmål

– Jeg er overrasket over konklusjonen, men jeg merker meg at Rødt bruker mange av de samme argumentene som oss, og konkluderer på samme måte som oss, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til Avisa Oslo tirsdag ettermiddag.

Han legger til at han er enig i stort sett hvert eneste ord som Eivor Evenrud fremførte under pressekonferansen tirsdag.

– Er dere klare for å gå inn i byråd, om det skulle bli et skifte?

– Det er ikke det denne saken handler om. Dette handler om hvordan denne enkeltbyråden har håndtert sitt ansvar, som ikke er gjort godt nok. Hva som eventuelt skulle skje fra nå og fremover mot voteringen i bystyret, har jeg ikke lyst til å spekulere i, svarer Bjercke.

– Hva tenker du om at Rødt har ventet helt til nå med å kunngjøre sitt standpunkt?

– De har bare ventet en dag lenger enn oss. Vi konkluderte endelig i går. For meg har dette lenge vært klart. For meg har det lenge vært åpenbart at informasjonsplikten i denne saken er brutt.

– Jeg har respekt for at Rødt har brukt tid. Mistillit er et alvorlig spørsmål som man skal behandle riktig og grundig.

– Jeg så på deler av pressekonferansen, og merket meg at de har resonnert på samme måte som oss. Man kan ikke være glad for at noen får mistillit, men jeg deler Rødts vurdering, sier Senterpartiets gruppeleder og eneste representant i bystyret, Bjørg Sandkjær, til Avisa Oslo.

– Har dere bestemt dere for hva dere vil gjøre, om Raymond Johansen stiller kabinettspørsmål?

– Nei, det får vi ta hvis og når den tid kommer.