– Det er i sum Venstres klare oppfatning at de parlamentariske spillereglene som enhver byråd til enhver tid er underlagt, ikke er fulgt i denne saken. Venstre mener konsekvensen av å bryte disse spillereglene er at byråden må fratre sin stilling, skriver Bjercke i en e-post til Avisa Oslo.

Det skal stemmes over mistillitsforslaget som ble stilt av Fremskrittspartiet onsdag. Frps mistillitsforslag kom i kjølvannet av at det ble kjent at den nye reservevannforsyningen i Oslo blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Det første punktet Venstre trekker fram som begrunnelse for mistillit-støtte, er at Berg ikke informerte bystyret på et tidligere tidspunkt enn tilbake i mai. Partiet mener dette er et «ubestridelig brudd» på byrådens informasjonsplikt.

– Vi kommer til å støtte mistillit, med mindre det dukker opp ny informasjon om at byråden har overholdt informasjonsplikten før eller under møtet i Finansutvalget tirsdag klokken 15, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til VG.

I en e-post fra Oslo Høyres bystyregruppes pressesjef Rune Dahl får Avisa Oslo vite at beslutningen var enstemmig.

Også KrF skriver at de finner saklig grunnlag for mistillit i den aktuelle saken. Samtidig presiserer gruppeleder Espen Andreas Hasle følgende:

– Vi vil avvente behandlingen i finansutvalget tirsdag og selve saken i bystyret onsdag før vi avgjør vår endelige votering.

Også støtte fra FNB og FMB

Venstre og Høyre føyer seg sammen med Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB), som partier som har erklært at de støtter mistillitsforslaget. Det samme gjelder Sp, slik NRK først meldte.

Overfor Avisa Oslo informerer gruppeleder Bjørg Sandkjær at en kombinasjon av tidspunktet for Bergs informering og Sps vurdering av byrådens oppfølging av milliardsprekken gjorde at hennes parti gikk for mistillit.

– Jeg kommer til å stemme for forslaget, forklarer også Danny Chaudhry, som representerer Folkeaksjonen Mot Bompenger (FMB) – en gruppe i bystyret han selv har grunnlagt og er alene om å representere.

Chaudhry begrunner valget sitt med at han ser alvorlig på den aktuelle saken, samt politisk enighet med forslagsstiller Frp.

Har lagt vekt på kvalitetssikring

Der byråden har fastholdt viktigheten av å kvalitetssikre informasjonen om milliardsprekken, har opposisjonen kritisert byråden for å ikke informere bystyret tidligere. Berg har i ettertid sagt at hun burde gjort det i et lukket møte.

– I lys av hvordan saken har utviklet seg, så ser jeg at det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte der jeg kunne ha gjort utvalgets medlemmer oppmerksomme på at denne saken var under arbeid og ville komme til bystyret om få uker. Det er en lærdom jeg vil ta med meg, fortsetter byråden.

– Årsaken til at jeg ikke vurderte dette som et alternativ, var at jeg på det tidspunktet ikke hadde trygg og kvalitetssikret informasjon som bystyret kunne agere på grunnlag av, sa Berg i samme møte.

Rødt-møte i kveld

En eventuell mistillit mot Berg kan føre til at dagens byråd, som består av Ap, MDG og SV, bryter opp.

Selv om samtlige andre partier og representanter utenfor byrådspartiene støtter mistillitsforslaget, er opposisjonen fortsatt avhengige av støtte fra Rødt sine fire bystyrerepresentanter.

Partiet med makt til å frede Berg har vært byrådets budsjettmakker de siste årene. De er også i en situasjon der de forhandler med byrådspartiene om revidert budsjett nå.

Rødt-gruppeleder Eivor Evenrud skrev mandag kveld følgende på Facebook:

– Et stalltips til alle som kontakter meg nå; kos dere med fotball, en bok eller noe annet trivelig. Jeg forstår at dere vil ha svar, men dere får ikke noe svar av meg i kveld.

Dermed lever Lan Marie Berg i uvisshet fram til onsdagens bystyremøte.