I sitt innlegg skryter Tybring-Gjedde skryter av at utslippene gikk ned da de borgerlige styrte. Men sannheten er at nedgangen av utslipp i hovedsak klimaforlikets vedtak fra 2012 om et nasjonalt forbud mot oljefyr innen år 2020. God klimapolitikk? Ja. Høyres ære? Nei.

Hvem angriper hvem? Les Trædal og Tybring-Gjeddes første innlegg i denne debatten:

Les også

Siden 2015 har det vært aggressive angrep på Oslo

Les også

Utslippene i Oslo går nesten ikke ned. Å si det er ikke et angrep.

Siden Høyre mista makta i 2015, har de blitt et parti som først og fremst markerer seg mot den populære grønne politikken i byen. Samferdselspolitikken er et godt eksempel på forskjellen på Høyres og MDGs klimapolitikk: Biltrafikken må reduseres og alle reiser må skje uten utslipp. Derfor prioriterer byrådet kollektivutbygging over bygging av store nye motorveier inn til Oslo.

Høyre har på sin side motorveiutbygging som sine hovedsaker både lokalt og nasjonalt, på bekostning av kollektivtransporten. Høyre-regjeringa har også økt momsen på kollektivtransport to ganger, og lokalt har Høyre stilt krav om økte kollektivpriser for å gå med på økt bompengefinansiering av kollektivtransport.

Byrådet har mangedoblet tempoet i sykkelveiutbygging, etter mange tiår med borgerlig nedprioritering, mens Høyre ofte ender opp med å stritte imot. Byrådet vil øke bompengene for å finansiere utbygging av sykkelveier og kollektivtransport. Høyre i regjering krever at bompengene må reduseres.

Det rødgrønne byrådet gjør alt det vi kan for å kutte egne utslipp gjennom målrettede tiltak, og ved å legge til rette for miljøvennlige valg i hverdagen. Oslo har kuttet nesten alle utslippene fra våre egne busser, biler og byggeplasser. Vi stiller strenge krav om klimakutt når kommunen gjør innkjøp. Vi støtter klimatiltak for folk og næringsliv, som lading i borettslag og egne plasser for bildeling. Vi har bygget sykkelveier i et tempo Oslo aldri har sett maken til. Og vi har fått rekordmange elektriske kjøretøy – både elsykler, elbiler og elbusser, elferjer og elektriske gravemaskiner.

Hvis Høyre mener alvor med at de er bekymret for klimamålene, kan de slutte å stritte imot hver eneste gang en parkeringsplass fjernes og heller bruke kreftene på å få egen regjering til å kjempe for CO₂-fangst og lagring og bedre og billigere kollektivtransport framfor nye motorveier, billig bensin, og milliarder i redningspakker til oljeindustrien.