Overfor Avisa Oslo innrømmer Hansen at hun i utgangspunktet droppet å søke stillingen fordi forholdet til Rygg var problematisk:

– Det var jo egentlig sånn at jeg la det bort, fordi det ble for komplisert å søke en stilling der jeg jobber så tett med Anne. Også gikk det og gnagde meg litt, og jeg fant ut at det er ikke bare min beslutning om det skal være et problem eller ikke, så jeg fant ut at da søker jeg, og heller være helt tydelig på at jeg kjenner henne godt, sier Marianne Grimstad Hansen.

Da Oslo Høyre skulle ansette ny stabssjef til å erstatte Jeanette Rønsen, som sa opp sin stilling 1. april, dukket et kjent navn opp i søkerbunken.

Marianne Grimstad Hansen har lang fartstid i politikken for Høyre, og har blant annet jobbet som politisk rådgiver for Høyres bystyregruppe fra 2002 til 2004. Hun var også ordfører i Sørum kommune fra 2015 til 2019.

Hun er også nær venninne av bystyregruppens leder Anne Haabeth Rygg.

– Jeg var veldig opptatt av å være ryddig i denne prosessen. Jeg visste ikke at hun kom til å søke, og da jeg så det, varslet jeg gruppestyret om at jeg kjente henne godt. Jeg var med på førstegangsintervjuet til de andre kandidatene, men da de konkluderte med at Marianne skulle være med videre i prosessen, meldte jeg meg ut, forteller Anne Haabeth Rygg.

Rygg opplyser at hun har tiltro til at gruppestyret landet på riktig kandidat.

– Det var en ryddig prosess der de forskjellige kandidatene ble målt opp mot hverandre, og gruppestyret kom frem til at Marianne var den beste kandidaten, sier Rygg, som også er nestleder i finansutvalget i byen.

Ansettelsesprosessen ble ledet av gruppens avtroppende nestleder Nicolai Øyen Langfeldt, og bystyrerepresentant Ola Kvisgaard.

– Du uttrykte ikke på noen måte overfor gruppestyret at du ønsket Grimstad Hansen som stabssjef?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg var veldig tydelig med en gang jeg så hun lå i søkerbunken på at jeg kjente henne. Jeg tilbød meg å være med på førstegangsintervju med de andre kandidatene. Da de andre konkluderte med sa at de ville ha henne med, så trakk jeg meg fra den videre prosessen.

- Har du noen betenkeligheter med å skulle jobbe tett med en nær venninne?

- Nei, for meg var det viktig å informere gruppestyret om dette. Jeg regner med at dette var en av vurderingene gruppestyret hadde med. Hun er profesjonell, og jeg regner med at hun kan samarbeide godt også med resten av gruppen..

- Er Marianne din nærmeste venninne?

- Vi er gode venner. Det var derfor jeg ikke deltok i ansettelsen av ny stabssjef.

- Blir det galt å skrive at dere er bestevenninner?

- Det riktige å skrive er at vi er gode venner.

Gruppestyret består av seks personer. Høyres bystyregruppe, inkludert vararepresentanter, teller 33 personer.

Orienterte i august

Ansettelsesprosessen ble gjennomført av avtroppende nestleder i bystyregruppen, Nicolai Øyen Langfeldt og bystyrerepresentant Ola Kvisgaard, og ble ferdigstilt i mai i år. Både Langfeldt og Kvisgaard bekrefter overfor AO at Rygg meldte seg inhabil i prosessen.

Avisa Oslo er kjent med at Marianne Grimstad Hansen ble introdusert for bystyregruppa på deres siste møte før sommerferien i juni.

Men etter det AO får opplyst, ble det ikke informert om relasjonen mellom Hansen og Rygg under dette møtet.

Dette ble imidlertid gjort kjent i en intern Facebook-gruppe for Oslo Høyre i august.

Innlegget der dette ble opplyst om, ble publisert først etter at Avisa Oslo tok kontakt med Rygg om saken.

– Hvorfor ble ikke dette opplyst om da ansettelsen ble gjort kjent?

– Nicolai Øyen Langfeldt orienterte bystyregruppen om prosessen og konklusjonen da gruppestyret hadde konkludert, nettopp fordi han hadde ledet arbeidet med ansettelsen. Referatene fra gruppestyrets møter er tilgjengelig for alle i gruppen hele tiden, så dette var også kjent for alle i gruppen gjennom dem, sier Rygg.

Tok over i januar

Rygg har vært gruppeleder i Høyres bystyregruppe siden Øystein Sundelin gikk av i januar. Han måtte trekke seg som følge av et mistillitsforslag fremmet av blant andre Haabeth Rygg, som fikk flertall i bystyregruppen.

En av begrunnelsene som ble brukt i mistillitsforslaget, var at Sundelin foreslo å ansette en nær venn i stilling som politisk rådgiver i bystyregruppen.

Haabeth Rygg mener imidlertid ikke at disse to sakene kan sammenlignes.

– Jeg vet ikke om jeg har lyst til å kommentere det, men det er ikke jeg som har gjort denne ansettelsen, det er det gruppestyret som har gjort, og de har kommet frem til en god kandidat, og jeg gleder meg til å samarbeide med henne, sier hun.

– Gleder meg veldig

Til AO sier Marianne Grimstad Hansen dette om sin nye jobb:

– Jeg er veldig fornøyd, og gleder meg veldig.

Hun har allerede begynt å jobbe 20 prosent i stillingen som stabssjef, og går over i fulltid fra oktober.

– Jeg har jo drevet med politikk i hele mitt voksne liv, og lokalpolitikk er noe som interesserer meg veldig. Når du er interessert i det, så er Oslo det mest spennende stedet å jobbe, så da jeg så stillingen, tenkte jeg at det var kjempespennende, sier hun.

– Ser du frem til å jobbe med Anne?

– Ja, absolutt. Jeg synes jo at hun er flink, så det tror jeg skal bli veldig morsomt. Jeg gleder meg til å jobbe med hele bystyregruppa. Jeg har jobbet på Rådhuset tidligere, og det er jo noen som fremdeles er med, og noen nye, så det blir spennende.