Søndag kveld for en drøy uke siden ble to yngre menn skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen t-banestasjon i Oslo. Saken er rystende og svært alvorlig. All tvil om at utrygghet i Oslo faktisk er et problem bør nå være ryddet bort.

Det er hårreisende at folk kan bli skutt på i en t-banevogn i byen vår. Nå må vi forvente at et tryggere Oslo blir en hovedsakene i valgkampen her i byen.

Det er verdt å stille spørsmål ved at den siktede T-baneskytteren i det hele tatt gikk fri, gitt hans fortid. Allerede i 2011 ble mannen dømt til forvaring med minstetid på fire år. Da hadde han slått en mann gjentatte ganger i hodet og i ansiktet med et jernrør i 2009. Han ble løslatt i 2018.

Allerede sommeren 2019, bare måneder etter løslatelsen, slo 34-åringen en mann i ansiktet, noe som forårsaket en nerveskade. I januar i år ble han dømt for dette, samt vold og trusler mot politiet og en rekke andre voldshendelser, til fengsel i kun ett år. At akkurat denne mannen kun ble idømt fengsel i ett år i januar virker nok underlig for noen og enhver, gitt hans fortid og tidligere forvaringsdom.

Straffene for voldskriminalitet er for lave. De må økes, for dette går på rettsoppfatningen løs. Det nytter ikke å komme drassende med at strengere straffer ikke nytter, for i enkelte saker ser vi altså at streng straff kan redde liv. Hendelsen i 2019 og den nylige T-bane-skytingen hadde vært unngått om siktede gjerningsmann ikke hadde blitt løslatt etter fire år i forvaring.

Det er rettsvesenets ansvar at dette skjedde, men politikere kan sikre høyere minimumsstraffer, og en økning i maksstraffen til 50 år, som FrP vil.

Enkelte kriminelle er så farlige at de nok aldri kan slippes løs, og andre kan trenge langvarig rehabilitering. Samfunnet og lovlydige borgere må vernes fra folk som har vist at de utgjør en stor fare. Da må vi få på plass lovhjemler som muliggjør at vi kan holde de aller farligste adskilt fra samfunnet.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

FrP ønsker også økte straffer for vold mot politiet. Vi skal sørge for at det å angripe og true våre politifolk, som står i tjeneste for en trygg by for alle i Oslo hver eneste dag, faktisk får skikkelige konsekvenser. Dette er relevant for T-bane-saken, fordi den siktede skytteren som nevnt er dømt for politivold, men også fordi vi svært nylig så et grelt eksempel på vold og respektløshet overfor politiet på Mortensrud, der en gjeng på 20-30 ungdommer angrep en patrulje.

T-banesaken viser også tydelig at det er svært viktig å fjerne soningskøen. Skytteren fikk en fengselsdom i januar, og skulle ikke fengsles før 26. august. Det er ingen grunn til at dømte lovbrytere ikke skal gå direkte fra dom til soning. Lang ventetid utgjør en sikkerhetsrisiko for hele samfunnet.

Derfor bør vi i større grad leie ledig kapasitet i utlandet. Å slippe til private kan også være en idé. Det viktige er imidlertid flere tiltak for å få køen helt bort. Vi vet at det kan redde liv. Det er det faktisk verdt å betale for. Lovlydige borgere har krav på trygghet i hverdagen, og alle former for kriminalitet må både forebygges, forhindres og straffes. Da må vi sikre at alvorlig kriminelle som utgjør en sikkerhetsrisiko kan holdes bak lås og slå.

I Norge har vi et selvbilde der vi ser på oss selv som en trygg nasjon med høy tillit og mye samhold. For at virkeligheten skal matche dette selvbildet, er vi nødt til å ta et kritisk blikk på oss selv. Hovedstaden vår er ikke så trygg som den bør være. Nå må vi politikere ta ansvar for det.

Les også

Da den plagsomme mannen gikk av banen, kom tårene fra jenta. Hun takket for at jeg blandet meg inn