– Jeg tror det er riktig å si at vi er i et politisk øyeblikk nå hvor både verdien av samarbeid og verdien av klima vil gjøre at dette kan bli en het potet, sier Eivind Trædal (MDG) til Avisa Oslo.

Han er blant de flere oppmøtte på selskapet «Oslo-Stockholm 2:55» sitt foredrag under Arendalsuka.

Selskapet jobber for å kutte reisetiden mellom Oslo og Stockholm til – som navnet til sier – to timer og 55 minutter.

I februar i år bestilte regjeringen en såkalt mulighetsstudie av strekningen fra Jernbanedirektoratet. I studien skal det vurderes hvilken nytte en ny togstrekning mellom de to byene kan ha. I Sverige jobber Trafikverket med en lignende studie. Begge partene skal legge frem sine funn 1. oktober i år.

Det private selskapet «Oslo-Stockholm 2:55» eies av blant annet av Karlstad, Västerås og Örebro kommuner, samt flere svenske regioner. De har tidligere fortalt at de jobber med flere investorer. Forslaget for den nye toglinjen har stort flertall i Riksdagen, som tilsvarer Stortinget i Sverige.

I mai ble Oslo støttemedlem av selskapet. Det betyr at Oslo ikke går inn på eiersiden i selskapet, men skal bidra med kompetanse, innspill og delta på styremøter.

Håpefull Trædal

Trædal, som leder samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, er en stor tilhenger av prosjektet. Han har også tro på at flere vil stille seg positive til utbygging av en ny togstrekning.

– Jeg er veldig håpefull, for jeg tror folk ser verdien av klimagevinstene og regionutviklingen man vil få med en sånn jernbane. Det er gode klimaargumenter og gode argumenter for å knytte sammen regionene. Det å knytte sammen Norden er et veldig viktig poeng, sier han.

– Vi lever i en urolig tid der ting blir dyrere. Er du redd for at prosjekter som dette settes på vent?

– Det mest åpenbare ville jo vært å kutte ned på for eksempel motorveiutbygginga. Det er i strid med de fleste av målene vi har på klima og natur, samtidig som det er fullt mulig å omdisponere disse midlene til mer bærekraftige prosjekter.

Han forteller at komiteen han leder skal på studietur til Stockholm om noen uker, og at han da kommer til å ta tog.

– Da får jeg både mulighet til å teste ut infrastrukturen, lære litt av dem og utveksle erfaringer og kunnskap.

– Er du trygg på at dere slipper å måtte ta buss deler av veien før dere kan ta toget videre?

– Nei, det er jeg ikke. Men det er ikke aktuelt for meg å ta fly på det strekket, så det får vi bare leve med.

Viktig å få med regjeringene

Miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) har tidligere uttalt seg svært positivt om prosjektet i et intervju med Avisa Oslo:

– Mange foretrekker jo egentlig å se ut av vinduet og roen en togreise gir. Så er begge byene i stor vekst, og det øker potensial for at det blir lønnsomt med en sånn togforbindelse.

Stav understreket viktigheten av å få med regjeringene i både Norge og Sverige på prosjektet.

– Vi er helt avhengig av å få med oss statene i Norge og Sverige på dette her. Det er opp til regjeringa å levere, og så må vi pushe på der vi kan. Hvor fort regjeringen kan innfri, handler om politisk vilje, sa Stav i mai.

Stortinget vedtok allerede i forrige periode at forslag om togforbindelse mellom de to hovedstedene skulle utredes. I juni år bestilte også regjeringen i Sverige en såkalt mulighetsutredning.

Begge disse skal være klare 1. oktober. Det betyr at man allerede til høsten vil få flere svar på hvordan statene stiller seg til prosjektet.

Dette innebærer mulighetsutredningen i Norge

På et overordna nivå skal mulighetsutredningen ta for seg:

  • Markedsmessige vurderinger – inkludert analyse av hva reisetid har å si for passasjertallet
  • Kapasitetsvurderinger – om ei jernbaneline mot Arvika i Sverige bør komme inn til Oslo fra Lillestrøm eller Ski
  • Økonomiske vurderinger – mellom anna samfunnsøkonomiske vurderinger og vurderinger av kostnadsestimat for traséalternativa over eksempelvis Lillestrøm og Ski

Mulighetsutredningen skal også vurdere innspill fra ikke-statlige initiativ. Dette inkluderer ei vurdering av virksomhetsøkonominen i prosjektet «Oslo – Stockholm 2.55». Jernbanedirektoratet skal ikke vurdere alternative finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at staten dekker utgiftene over tid. Det er lagt opp til at Jernbanedirektoratet skal ta initiativ til samarbeid med svenske Trafikverket om mulighetsutredningen.

Kilde: Regjeringen

– Stort potensial

Daglig leder i Oslo-Stockholm 2:55, Jonas Karlsson, mener det er et stort potensial i togforbindelsen.

– Per i dag er det flyreiser som er den dominerende reisemåten mellom Oslo og Stockholm. Fram til 2020 fløy 1,4 millioner passasjer årlig denne strekningen. Samtidig valgte 200.000 personer toget for samme strekning, sa han på en presentasjon av prosjektet under Arendalsuka tirsdag.

Ifølge Karlsson er flystrekningen Oslo-Stockholm den 20. største i verden sett i antall avganger.

I tillegg til at Karlsson og selskapet jobber opp mot regjeringene i Norge og Sverige, samarbeider de også med private investorer og næringslivet.

LES OGSÅ: