Det aktuelle møtet finner sted i regjeringskvartet fredag klokka 8. I pressemeldingen om møtet med utleiebransjen, skriver kommunal- og distriktsdepartementet følgende:

– Den siste tiden har det vært utfordringer på leiemarkedet i de store byene med få boliger og høye priser. Utfordringene blir forsterket ved studiestart og prisene øker generelt i samfunnet, heter det i pressemeldingen om møtet.

Videre stadfestes det at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik ønsker innspill for hva som kan gjøres i for å bedre situasjonen. Da Avisa Oslo tidligere denne måneden stilte Gjelsvik spørsmål om hva han tenkte om det store presset på leiemarkedet i Oslo, svarte han som følger:

– Regjeringen har fra dag en vært opptatt av denne problematikken, og er kjent med utfordringene på leiemarkedet i de store byene. Allerede i statsbudsjettet for 2022 økte vi Husbankens låneramme med to milliarder kroner slik at flere kan gå fra leie til eie ved hjelp av startlån.

– I Hurdalsplattformen sier vi at vil føre en aktiv boligpolitikk, og at vi skal jobbe for å sikre rettigheter og boforhold for leietakere. Vi har nå startet opp arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk. Meldingen vil ta for seg både leiemarkedet og eiermarkedet, fortsatte Gjelsvik.

Foruten statsråden, skal følgende aktører være til stede på møtet:

  • Leieboerforeningen.
  • Huseierne.
  • Forbrukerrådet.
  • Norsk Eiendom.
  • Flere større utleiere.
  • Finn.no.
  • NSO.
  • Husleietvistutvalget.
  • Direktoratet for byggkvalitet.
  • Husbanken.

Møtet holdes to dagen etter at tall fra Eiendom Norge meldte om historisk sterk oppgang i Norges leiepriser i andre kvartal. I Oslo steg leieprisene med 3,2 prosent.

– Vi har aldri tidligere registret et så lavt utbud av boliger til leie på Finn.no. Mens utbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har utbudet gått mye ned i Stavanger, Sandnes og Oslo. I Oslo er utbudet på et urovekkende lavt nivå, noe som stemmer godt med de beskrivelsene av tilstanden i utleiemarkedet i hovedstaden i august som er kommet fram i mediene, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.