– Om MDG-støtte skal til for at Høyre skal overta makta i Oslo, er det noe du er åpen for?

– Jeg synes Høyre skal ønske velkommen alle ønsker å føre en blågrønn politikk med oss, svarte Lae Solberg.

– Og det inkluderer MDG?

– Jeg synes ikke vi skal utelukke noen. Vi ønsker velkommen alle som vil føre byen i en blågrønn retning.

Intervjuet med Avisa Oslo ble holdt få minutter etter at Lae Solberg ble valgt som Høyres byrådslederkandidat. Under samme møte stadfestet Oslo Høyres leder Morten Steenstrup et mål om 35 prosent.

Men dersom Høyre klarer å lokke MDG til å bytte side, trenger ikke nødvendigvis partiet så høy oppslutning som det. I en nylig gjennomført Aftenposten-måling hadde Høyre nær 30 prosent. MDG hadde 11 prosent.

Dermed hadde en borgerlig side hatt flertall med støtte fra Venstre (6,7 prosent på målingen) og Frp (5 prosent).

Partiene Høyre, MDG, Venstre og Krf har til sammen drøyt 49 prosent på september-målingen til Aftenposten. Ettersom Frp neppe vil støtte et nytt Ap og SV-frontet byråd, ville en slik konstellasjon høyst sannsynlig kunne dannet byråd.

På spørsmål om hvordan miljøpolitikken vil bli annerledes med Høyre ved roret, svarte byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg:

– Vi vil satse enda tyngre på T-banen. Vi skal prioriteres at Oslos plastavfall håndteres på en forsvarlig måte og må redusere mer utslipp fra tungtransporten. Og Oslo Havn bør eksempelvis bli utslippsfri raskere enn det bystyret har satt som mål.

Ordførerkandidat positiv

Også Høyres nyvalgte ordførerkandidat, Anne Lindboe, setter døra på gløtt for å samarbeide med MDG.

– Miljøpolitikk er ekstremt viktig. Som barneombud fikk jeg hele tiden hvor bekymra barn og unge er for den kloden de skal overta, med god grunn. Jeg mener at Høyre skal føre en offensiv miljø- og klimapolitikk. Det har de for så vidt gjort, men de har kanskje vært litt utydelige. Jeg er for samarbeid med alle partier som har en tydelig profil på klima og miljø.

– Nettopp det var det en diskusjon om i dag – hvem man skal samarbeide med og henvende seg til. Er det aktuelt for dere å samarbeide med MDG i byråd?

– Vi må ha døra åpen for alle partier som kan gjøre at vi får byrådsmakt i 2023. Jeg tror at Høyre og MDG er enige om ganske mye. Vi har ambisiøse miljø- og klimamål, og er kanskje uenige om noen tiltak. Det blir rett og slett resultatet fra valget i 2023 som bestemmer hvem det er naturlig å samarbeide med.

– Så du er positiv til MDG-samarbeid?

– Jeg mener at vi må holde alle dører åpne.

«Vår tids viktigste sak»

Avisa Oslo er kjent med at flere enkeltpolitikere i Oslo MDG rent prinsipielt er åpne for borgerlig samarbeid – i og med partiet er et sentrumsparti rent ideologisk. Det fordrer imidlertid en samarbeidspartner villig til å føre en grønn politikk.

I Oslo Høyres forslag til bystyreprogram betegnes klima- og miljøsaken som «vår tids viktigste sak»:

«De aller mykeste trafikantene, fotgjengerne, må ha høyest prioritet i trafikkbildet. Vi vil føre en politikk som prioriterer gange, sykkel og kollektivtrafikk, særlig i indre by, men som samtidig tar hensyn til at en del mennesker, spesielt i ytre by, fortsatt har behov for å benytte bil,» heter det i programmet

LES OGSÅ: