Tirsdag avholdt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) pressekonferanse der han orienterte siste nytt om koronasituasjonen. Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad og smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm var også til stede.

– Regjeringen jobber nå med å vurdere hva som skal være de nasjonale tiltaksnivået videre. I disse dager mottar vi vurderinger og råd fra våre fagmyndigheter, sa Høie.

Videre sa han regjeringen ønsker å prioritere lettelser for barn og unge hvis det er mulig. Han understreket imidlertid at lettelser i denne situasjonen betyr økt risiko for smittespredning og en sannsynlig økning i antall som er smittet.

Opphever ringtiltakene

Helseministeren opplyste at regjeringen opphever ringtiltakene i Oslo og Viken, og at kommunene fra torsdag 18. februar bestemmer selv hvilke tiltak som skal gjelde.

Fra torsdag går kommunen over til lokale tiltak. FHI vurderer at Oslo og Viken nå har bedre oversikt over smittesituasjonen og bedre kapasitet til testing, sporing og karantene. De anser det derfor ikke lenger nødvendig med sentralregulering.

Videre ba han innbyggere følge med på de lokale tiltakene som vil komme i dagene framover. Onsdag vil Oslo kommune avholde pressekonferanse.

Se dagens pressekonferansen her. Saken forsetter under videoen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) orienterer om koronasituasjonen. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil også være til stede.

Oslo og vaksiner

Høie påpekte at Oslo har tatt til orde for en annen fordeling av vaksinen, der områder med vedvarende høy smitte skal prioriteres på bekostning av områder som til nå har hatt mindre smitte.

– Det er en viktig diskusjon og FHI gjør i disse dager beregninger og vurderinger på disse spørsmålene som til slutt vil ende med en anbefaling til regjeringen, sa Høie.

– Beregninger vil være en del av et beslutningsgrunnlag, men aldri hele beslutningsgrunnlaget, la han til og poengterte at man ikke vet hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg.

Enig i at Oslo har hatt strengere tiltak enn de fleste andre

Byrådsleder Raymond Johansen uttalte i forrige uke at Oslo er på bristepunktet. Da Avisa Oslo spurte om Høie er enig i at Oslos befolkning har lidd mest, med strenge tiltak over tid, svarte helseministeren:

– Jeg er enig i at Oslo har hatt strengere tiltak enn de fleste andre over lang tid. Og jeg oppfatter at mange i forrige uke – ikke bare i Oslo – syntes dette var veldig tungt. Jeg opplever også at det har kommet noen positive nyheter etter det.

Videre sa Høie at Oslo likevel må være forberedt på at det kan komme utbrudd som innebærer forsterkede tiltak igjen.

– Det må vi være forberedt på fordi vi vet at alternativet er mye verre: At vi mister kontrollen på smitten. Da vil det ikke være aktuelt med tiltak på nivået vi har hatt erfaring med til nå, men tiltak som vi har sett i resten i Europa, la han til.

Helseministeren poengterte at Norge er et av de landene som har hatt lavest tiltaksnivå over tid nasjonalt, kombinert med «strengere innreiseregler enn de fleste andre land og over tid».

– Veldig logisk å tenke sånn

– Da Oslo har det høyeste smittetrykket, er det ikke da bare logisk at flere vaksinedoser går til hovedstaden?

– Jeg synes det er veldig logisk å tenke sånn. Også er det sånn at når man går bak den logikken er ikke det nødvendigvis det som er riktig. Blant annet spiller mengden av vaksiner vi har tilgjengelig inn, svarte Høie.

Helseministeren sa videre at vurderingen av å kraftig redusere vaksinering i andre deler av landet for å vaksinere i Oslo, til nå har vært at det «samlet sett vil gi en dårligere beskyttelse nasjonalt når det gjelder liv og helse». Han sa også at risikoen ved en slik innføring er stor grunnet uvissheten om hvordan smittesituajsonen vil utvikle seg framover.

– Effekten av vaksinen nå og den mengden vi har tilgjengelig vil ikke – selv om den hadde blitt brukt i Oslo - innebære at vi kunne lettet på tiltakene i Oslo som følge av vaksineringen.

– Noe av tenkningen bak et slikt resonnement er at hvis Oslo blir prioritert i vaksinekøen, kan de som bor i Oslo oppleve lettelser av tiltakene. Vi er ikke der med den tilgangen vi har på vaksiner nå og i nærmeste framtid, sa Høie.

Viderefører tre grunnmetoder mot smittespredning

Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad var også til stede. Nakstad sa de ønsker å fortsette å holde smitten under kontroll på tre måter:

  1. Fortsette å ha et godt nasjonalt sikkerhetsnett med smittevernråd og regler som vi følger i det daglige.
  2. Grensekontroll med testing og registrering av karanterenested for innreisende personer.
  3. Forsterke TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene.