Prester, kirkemusikere og kateketer stemmer i «Internasjonalen» utenfor Oslo domkirke. I dag trappes prestestreiken opp, landet over.

– Streiken kommer til å gå utover julefeiringen, forteller Sara Moss-Fongen, prest og streikeleder i Oslo for Fagforbundet Teologene, og fortsetter:

– Julegudstjenester avlyses, og en kan risikere å bli møtt av stengte kirkedører julaften.

– Men vi kan ikke akseptere at prester skal gå ned i lønn.

For en uke siden gikk 21 kirkeansatte ut i streik etter brudd i forhandlingene mellom fagforeningene for kirkeansatte og arbeidsgiverorganisasjon KA hos Riksmekleren. I dag tas ytterligere fem prester ut i streik.

Bakteppet for den historiske streiken er at arbeidsgiverorganisasjonen KA fra september neste år ikke vil forlenge avtalen som sikrer alle nyansatte en lønnskompensasjonen på mellom 40.000 og 60.000 kroner, som ble innført da man avskaffet ordningen med presteboliger.

Nye prester risikerer dermed å få en mye lavere startlønn enn de som allerede er i jobb, og det skaper bekymring for rekrutteringen til et yrke som allerede sliter med nettopp dette.

Store rekrutteringsvansker

Det er allerede stor prestemangel: I dag mangler kirken 1 av 10 prester, og om 4 år vil tallet ha økt til 1 av 6 hvis trenden fortsetter. De streikende forbundene mener at å fjerne lønnskompensasjonen vil forverre situasjonen ytterligere.

De kirkelig ansatte frykter en fremtid hvor folk må reise milevis for begravelser.

– Kirken er et av få organer som ikke er gjennomsentralisert. Vi finnes overalt, sier Moss-Fongen, og tilføyer:

– Men slik kommer det ikke til å være hvis lønna skrumper inn.

Fagforbundet Teologene mener en innskrenking av prestelønna kommer til å ramme alle kirkelig ansatte, og demonstrasjonen utenfor Oslo domkirke har samlet både organister, kateketer og sympatisører. Moss-Fongen forteller om en enorm støtte og oppslutning blant de kirkelig ansatte.

Selv om det går utover jula, har Sara Moss-Fongen ingen samvittighetskvaler med å streike:

– På mange måter er det ikke annerledes å være prest enn bussjåfør. Også prester og kirkelig ansatte trenger lønn for utdannelsen sin.

Hun understreker likevel at det er unikt at prestene og andre kirkelige ansatte streiker:

– Denne markeringen er nok verdenshistorisk, sier hun

Slik blir det når arbeidsgiverorganisasjonens vedtak, ifølge Moss-Fongen, innebærer en historisk nedgang i lønn. Hennes oppfordring til KA før jula er klar:

– Gi dere. Kom oss i møte.

Trygve Jordheim, kommunikasjonsdirektør i Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA), mener er uenig i at dette innebærer en innskrenking i lønnen, men at endringene kommer som en følge av at statens avtale om lønnskompensasjon utløper.

Han legger imidlertid til at på at prestenes arbeidsgiver i fremtiden er forberedt på å bruke lønn som et sterkere virkemiddel mot rekrutteringsutfordringene ved nyansettelser.

– Med økende prestemangel i Den norske kirke har kommende prester gode kort på hånden når de skal forhandle lønn, skriver han i en e-post til Avisa Oslo.

Jordheim avslutter med at arbeidsgiverorganisasjonen er stolte av at kirken er en del av det organiserte arbeidslivet:

– Den norske kirke er sannsynligvis det eneste trossamfunnet i verden som gir sine ansatte streikerett.

Kampvillige prester

Sara Moss-Fongen er tatt ut i streik fra prestestillingen i Østre Aker og Haugerud menighet. I Oslo er seks prester, samt flere kirkemusikere og andre kirkelige ansatte, tatt ut i streik. Prestekollega og leder i Fagforbundet Teologene skryter av de ansatte i oslokirkene:

– De har gjort en formidabel jobb i å synliggjøre streiken og stå på kravene, sier han og tilføyer:

– Oslo har noen kampvillige prester!

Furuset kirke er stengt, og det er fortsatt usikkert hvordan situasjonen vil være på Ullern.

Streikende prester synger Internasjonalen under en markering utenfor Oslo domkirke lørdag. Video: Werner Juvik