Politiet mente at treningssenteret i Karl Johans gate holdt åpent i perioden 13.–19. januar 2021 til tross for at Oslo kommune hadde besluttet stenging av byens treningssentre på det tidspunktet.

Det ble lagt ned en påstand om bot på 60.000 kroner for overtredelsen, slik Avisa Oslo tidligere har omtalt.

12. november i fjor skulle partene etter planen møtes i tingretten i Oslo for å avgjøre straffeutmålingen, men kort tid før rettsdagen ble saken utsatt på ubestemt tid.

Henla saken

Politiadvokat Ina Marie Ekholt forklarte utsettelsen slik til Avisa Oslo:

«Saken er på nåværende tidspunkt blitt trukket fra hovedforhandling i påvente av ytterliggere etterforskingsskritt. Ny påtaleavgjørelse i saken vil kunne vente å foreligge innen noen uker», skrev hun i en e-post.

Mandag 3. januar bekreftet politiet at saken er blitt henlagt. De har foreløpig ikke besvart spørsmålet for bakgrunnen for henleggelsen.

– De trakk saken. Vi har hele tiden vært klare på at vi har fulgt reglene om legeerklæring. Nå kjører vi på i 2022, sier eieren av treningssenteret til Avisa Oslo.

Mente senteret brøt koronareglene

Fra november i 2020 til slutten av mai i 2021 ble alle treningssentre i Oslo pålagt å holde dørene stengt. I perioden var det ulike unntak for personer som kunne trene mot fremvisning av legeerklæring.

Senteret har hele tiden hevdet, også da Avisa Oslo tok kontakt i november, at de fulgte de gjeldene reglene på den tiden for trening med legeerklæring.

Det var politiet uenige i. De møtte opp på senteret i perioden 13.-19. januar 2021.

– Det har vært trening på treningssenteret i perioden hvor treningssentre skulle ha vært stengt. Det er bakgrunnen for forelegget, sa politiadvokat Gard Busterud til Avisa Oslo i november.