Spesialenheten gjorde det de har omtalt som «innledende undersøkelser», etter at Ghulam Abbas hevdet at to politiansatte i Oslo ga skytetrening til medlemmer av den kriminelle B-gjengen på slutten av 1990-tallet.

Påstandene ble framsatt i Abbas' bok «Gudfaren», som han ga ut sammen med journalist og forfatter Kjetil Østli i fjor.

Ifølge Abbas ble trening finansiert av en mellommann.

– Hvor mye de fikk er vanskelig å si. Men at det lønte seg for dem, det vet jeg, har han tidligere uttalt til VG.

«Vage» opplysninger

Om undersøkelsene de har gjort i saken, skriver spesialenheten:

«Et tidligere medlem av et kriminelt miljø (A) forklarte til Spesialenheten at hen og to andre personer på slutten av 1990-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet mottok skytetrening av to personer, som hen tror jobbet i politiet. A hadde kontakt med en mellommann om dette. Hen tror at det ble betalt for treningen, uten at hen har konkrete opplysninger om dette».

På bakgrunn av forklaringen konkluderer spesialenheten med at de ikke har tilstrekkelig informasjon for å kunne avklare omstendighetene nærmere.

«Opplysningene hen har gitt er vage, og gir ikke nærmere holdepunkter for at slik skytetrening faktisk fant sted. Forholdene vil uansett være å anse som foreldet, da forholdene ligger langt tilbake i tid», heter det i henleggelsesbeslutningen.

Lovlydig etter 2010

Oslo politidistrikt har tidligere uttalt at de ikke har funnet noen holdepunkter for at påstandene stemmer.

Ghulam Abbas er i dag ungdomsarbeider og lagleder for Furuset Fotball, etter at han ble løslatt fra fengsel i 2010 etter en dom for organisert kriminalitet.

Før det var han en sentral leder i B-gjengen gjennom mange år. Gjengen figurerte ofte i media på 2000-tallet som følge av voldelig oppgjør med rivalene i Young Guns.

I 2007 ble han og en annen mann skutt på Furuset. Et medlem av Young Guns ble senere dømt til 12 års fengsel for drapsforsøk.