Gå til sidens hovedinnhold

Her vil FrP forby deg å bruke elsparkesykkel

Etter flere sommersesonger med ulykker, konflikter og økende antall skader, tar nå Frp til orde for et forbud mot elsparkesykler på fortau, men kun i hovedstaden. Utspillet stemples som «latterlig», «komisk» og «valgflesk».

– Jeg vil gå inn for at vi i Oslo får elsparkesyklene bort fra fortauene. Det vil være i alles interesse og ikke til noen begrensning for elsparkesyklene. De vil være like nyttige utenfor fortauene, sier Jon Helgheim – Frps 2.-kandidat i Oslo til stortingsvalget.

Han er selv en bruker av elsparkesyklene og opplever at Oslo er godt nok tilrettelagt for at de kjøres i gater og sykkelfelt. Det er så mange bevegelser med myke trafikanter på fortauene at han mener kjøringen bør stanses der.

– De har kommet for å bli, men har skapt en del konflikter. Det er utrygghet blant en del og det er mange skader. Det koster samfunnet og det bør vi alle ta på alvor, sier Helgheim.

Les også

301 personer ble behandlet for elsparkesykkel-skader i august

Kun i Oslo

– Er dette et forbud som du ønsker?

– Da må det være et forbud i Oslo, men det er veldig viktig at det ikke bør være en nasjonal regel. Det er forskjell på by og land og i Oslo har man helt klare utfordringer. Det er bare å se i hvilken som helst retning. Her går det masse mennesker på fortauene og det skaper masse utfordringer. Langs en landevei på bygda med fortau på siden, ville det være farligere å få en sparkesykkel ut i veibanen.

Helgheim forsikrer at han har ryggdekning i Oslo Frp for utspillet, også hos andre i partiet så lenge det gis mulighet til å gjøre forskjell mellom Oslo og andre steder i landet. Han ønsker også å bistå i regulering som kan bidra til mindre parkeringskaos på fortauene.

Han ser for seg at forbudet kan gjennomføres i forbindelse med lovforslaget som samferdselsdepartementet har sendt ut på høring.

Helgheim legger til at elsparkesyklistenes vingling mellom å være klassifisert som fotgjenger når de er på fortauene – til å kjøre ut på veien og bli en trafikant – er spesielt problematisk. Han ønsker en bedre kultur på kjøringen og håper at klare trafikkregler for hvor man kan kjøre elsparkesykkel bidrar til det.

Les også

Foreslår nasjonale regler for elsparkesykler

– Komisk og latterlig

MDG og fotgjengerforeningen «La oss ta fortauene tilbake» kaller utspillet fra Frp «komisk» og «latterlig»

– Det er litt komisk med tanke på at det er Frp sin fortjeneste at vi står i dette kaoset. Det var Ketil Solvik-Olsen, da han var samferdselsminister, som slapp løs elsparkesykkelkaoset med å avregulere det totalt, uten føringer. Det er Frp-politikk i praksis vi har sett i gatene nå, sier Eivind Trædal i Oslo MDG.

Leikanger viser til at foreningen har vært i kontakt med alle partiene og at MDG i august svarte at støtter et forbud på fortauene

– Det er latterlig. Det må gjelde over hele landet, mener Stein Leikanger i fotgjengerforeningen «La oss ta fortauene tilbake».

Både Leikanger og Trædal påpeker at de synes det er positivt at Frp er på gli med tanke på regulering av elsparkesyklene.

– Det er fint å høre en Frp-er som Helgheim si at han støtter og anerkjenner at det er et problem. Det peker på hvor langt vi er kommet i denne diskusjonen, sier Trædal.

– Jeg er positiv til at han nå skjønner at det er et problem, men det er ikke unikt for Oslo. Vi har medlemmer i mange byer og steder i landet som henvender seg til oss fordi de er redde for å gå ute og frykter å bli kjørt ned, svarer Leikanger

Etter å ha sjekket opp i regelverket, mener han at det ikke er mulig å innføre et forbud kun i Oslo. Han forslår at Frp går inn for å omklassifisere elsparkesyklene til motoriserte kjøretøy. Det ønsker ikke Helgheim. Leikanger mener at utspillet er valgflesk.

– Dette er valgflesk fra Helgheim, hvis parti har fått mye kjeft på grunn av at det slapp opp for dagens ville tilstander, sier han.

Les også

Elsparkesykkelaktørene og kommunen er veldig enige om hva de er uenige om. Også størrelsen på advokatenes salærkrav.

Ønsker regulering

MDG har selv vedtatt i sitt partiprogram for 2021 til 2025 at de vil regulere utleie og bruk av elsparkesykler for å unngå konflikt med andre trafikantgrupper.

MDG har meldt til fotgjengerforeningen at de støtter muligheten til å forby elsparkesykler på fortau.

– Vi er positive til å kunne skille mellom elsparkesykler og vanlige syklister med et mer finmasket regelverk, og mener det bør være mulig for kommunene å forby elsparkesykler på fortau. Målet bør være at færrest mulig beveger seg på fortauene og flest på gang og sykkelsti eller veibanen hvis det er mulig. Samtidig er det områder i byen, særlig ytre by, hvor det er utrygt å være i veibanen og man heller bør være på fortauene. Men elsparkesyklene brukes jo i hovedsak i indre by, og der bør de ikke kunne brukes på fortau, sier Trædal.

Les også

Mens advokatene hamret løs mot kommunen, etablerte en ny elsparkesykkelaktør seg i byen

Anklages for å skape konflikt

Tilbake under intervjuet med Helgheim, er det stadig aktivitet og bevegelser på fortauene – og på veiene hvor han ønsker at kjøringen skal foregå.

– Hvilken stilling tar Frp til å legge til rette for flere sykkelfelt?

– Frp er for sykkelveier der det er fornuftig. Det som er problemet med MDG og de andre partiene som har styrt denne byen, er at de bevisst prøver å søke konflikt mellom syklister og bilister. Det er ved at sykkelfeltene skal ta mest mulig av veibanen slik at det skapes konflikt og det ene skal bekjempe det andre. Den interessen har ikke vi. Vi mener at det er fullt mulig å tilrettelegge for en sameksistens.

Han får kritisk svar fra Eivind Trædal:

– Vi har mange eksempler på at partiene på høyresida har stemt for sykkelveier i teorien, men er imot det i praksis, og attpåtil gjør det de kan for å og fyre opp under lokal motstand mot konkrete sykkelfelt- og veier som egentlig er populære. For eksempel i Gyldenløves gate, der Høyre og Frp har bidratt til å skape mye støy. Heldigvis ser vi at dette er populær politikk, noe som kanskje også forklarer hvorfor FrP har så lav oppslutning i byen vår. Sykkelveier er jo viktig nettopp for å unngå at syklister og fotgjengere krangler om plassen på fortauet.

Kommentarer til denne saken