Nytt kart viser byrådets planer for nullutslippssoner

Byrådet i Oslo jobber for at det allerede neste år skal opprettes en sone i hovedstaden der det er forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler.

– Vi sikter på en trinnvis utvidelse. Fagfolkene foreslår i første omgang å starte med området som kalles Bilfritt Byliv innenfor ring 1, og så utvide sonen til å inkludere ring 2. Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres i løpet av 2026 i ring 2, og i ring 1 innen utgangen av neste år, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til VG søndag.

Vil ha null utslipp

Det bor i dag 155.000 mennesker innenfor ring 2 i hovedstaden.

Planene forutsetter at staten gir grønt lys. Oslo kommune har i dag ikke egen myndighet til å opprette en nullutslippssone, men regjeringen har signalisert at den vil åpne for noen prosjekter i Oslo og Bergen.

Oslos politikere har som mål at hovedstaden skal bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030.

Ifølge VG bor det området som omfattes av Bilfritt Byliv, det vil si rundt Rådhuset og Aker Brygge siden man i dette prosjektet ikke tar med Grønland og Tøyen, rundt 2700 mennesker.

Trinnvis innføring

Avisa Oslo var i kontakt med byråd Lan Marie Berg i forrige uke om fossilfrie soner i sentrum. Da sa hun at de så for seg å innføre soner frie for fossilbiler i noen områder allerede i løpet av neste år.

– Deretter vil vi utvide etappevis så fort som mulig. Fagfolka våre jobber nå med å se på detaljene. Uansett er det viktig å ha god dialog med personer med nedsatt funksjonsevne, næringsliv og andre som blir berørte, og det er vi i god gang med. Også skal vi selvsagt høste erfaringer og lære underveis.

– Ap har uttalt at de ser for seg en trinnvis innføring - der kravene til at noen typer kjøretøy (lette personbiler) er fossilfrie kommer før andre typer (tunge kjøretøy). Er det noe byråden for miljø og samferdsel også ser for seg?

– Ja, det stemmer. Det er det byrådsplattformen legger opp til, og som også er anbefalt fra Bymiljøetaen. Vi vurderer nå geografisk omfang og kjøretøytyper, men alle detaljer er ikke klare. Uansett, om du vurderer å kjøpe bil nå, kjøp heller enn ny eller brukt elbil. Eller enda bedre, meld deg inn i en bildelingsordning. Sannsynligheten er stor for at du også vil spare penger, ikke bare miljøet, sa Berg i forrige uke.

Statlige veier kan ikke bli fossilfrie

Ifølge rapporten «Utredning nullutslippssoner» som VG har fått tilgang på vil byrådet også utvide BilfrittByliv til å omfatte området innenfor Ring 2.

Byrådet kan per i dag ikke gjøre Ring 1 og 3 og statlige veier fossilfrie, noe Berg synes er synd.

– Vi jobber med å lage Oslo til verdens første utslippsfrie storby i 2030. Det betyr også null utslipp fra bilene som kjører på veiene våre om ni år. Når det kommer til statens veier så har regjeringen dessverre vært tydelig på at slike nullutslippssoner ikke kan innføres på de. Det gjør det vanskeligere for oss i byene å lage gode og store nullutslippssoner – i Oslo kan vi for eksempel ikke innføre nullutslippssoner på Ring 1 og Ring 3.

Nei til rask innføring

Høyre i Oslo sier til VG at de ikke vil gå med på en så rask innføring av de nye forbudene.

– Forbud mot bensin- og dieselbiler innenfor ring 2 allerede i 2026 kommer Høyre ikke til å bli med på. Det vil i praksis stenge folk inne med bilene sine, sier Nicolai Øyen Langfeldt, Miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Høyre.