Avisa Oslo har fått tilsendt et bilde fra heiskøen i Tårnbakken i skianlegget på Tryvann tirsdag ettermiddag. Tipseren ønsker å være anonym, men beskriver en kø med svært liten avstand, og at folk også satt tett i tett i stolheisene.

Sammen med barneområdet og rullebåndene som frakter skikjørerne rundt på anlegget, er den drøyt kilometer lange Tårnbakken den eneste nedfarten som er åpen i anlegget for tiden.

Når Avisa Oslo ringer daglig leder Espen Bengston i Skimore Oslo, som drifter anlegget på Tryvann, erkjenner han at kødannelser er et problem. Samtidig påpeker han at de gjør alt de kan for å overholde smittevernregler.

– Først og fremst handler dette om at vi tar smittevernet 100 prosent på alvor. Den største utfordringen for oss er heiskøen og heisene, sier han til AO.

– Vi forventer at de som kommer til oss har en stavlengdes avstand, og vi gjør det vi kan for å påpeke det til enhver tid. Det er ikke nødvendig i nedfarten, men i innfarten og i køen, legger han til.

Bengston lister opp tiltakene de har gjennomført:

* Sperre anlegget for nye gjester når det er mange inne. Med dagens kapasitet er ligger grensen på 500–600 personer.

* Bemanningen er økt med 300 prosent, for å veilede og passe på at folk holder avstand.

* Oppfordre til én meters avstand.

* I heisen må det være ett ledig sete mellom deg og neste person, dersom dere ikke tilhører samme kohort.

– Mitt inntrykk er at vi gjør en ganske god jobb. Med hånden på hjertet: Vi gjør det vi kan for å begrense antall gjester og samtidig ha nok ansatte til å passe på at de som er der overholder reglene som til enhver tid er gjeldende for vår bransje, sier Tryvann-sjefen.

Kapasitetsutfordringer

Den største utfordringen har vært den dårlige vinteren. Rundt en tiendedel av anlegget er åpent. Bengston forteller at de jobber mot å åpne flere heiser allerede 1. januar. Værmeldingen ser ut til å gi et sårt tiltrengt dose med snø og kulde.

De kjører med rundt 25 prosent av heiskapasiteten.

– Det har gjort at vi har stått ved parkeringsplassen og sagt at det dessverre er fullt en periode. Det er veldig trist å si det, men folk flest har full forståelse for det, sier den daglige lederen.

Han påpeker at de har god erfaring med smittevernregler fra sommeraktivitetene på Tryvannshøgda. Totalt har de fått én e-post-klage på smittevernsituasjonen, sier Bengston. Han forteller også at selskapet ikke har kunnet spore smitte til noen ansatte eller besøkende.

Bengston fremhever samarbeidet med andre skisentre og med bransjeorganisasjonen Alpinanleggenes Landsforening.

– Vi er veldig opptatt av at vi gjør det på en profesjonell måte.