Oppussingen av Jordal-området er nå ferdig.

Området er blitt flott opparbeidet, men beplanting, steinsetting og nyetablerte gangveier.

Men det har også oppstått muligheter for å smette fra Vålerenga-siden over til Kampen-området uten å ta den lange omveien om Ensjøveien og bommen som står der.

Har sett snikkjørere

Det er flere bilister som er observert på gangveien på oversiden av Jordal Amfi mellom Hedmarksgata og Elverumgata. Avisa Oslo har selv vært vitne til at bilister har smettet forbi her på gangveien.

Om det er folk som har forvillet seg inn her uten å se skiltingen, eller om det er en bevisst handling, vet man naturligvis ikke.

Nå har byrådsavdelingen for miljø og samferdsel tatt opp saken med Bymiljøetaten, etter å ha fått innspill om saken. En tipser har meldt fra til kommunen og sendt inn et kart den ruta strekes opp:

– Nå går det nemlig an å kjøre i den rød streken som du ser på kartutsnittet. Da kan man komme rett ned til Kampen uten å kjøre gjennom et bomsnitt. Jeg tror dette kan løses ganske enkelt ved å sette opp en vanlig bom. Tenker dere bør uansett melde fra til Bymiljøetaten, skriver tipseren.

Usikker på hvor reelt problemet er

Nå har Bymiljøetaten sett på problemet.

– Vi har hatt noen runder med denne saken. Temaet har også vært oppe før. Trafikksikkerhet og drift er svært forsiktige med å anbefale å sette opp bom, svarer avdelingsingeniør Brede Gilhuus hos Bymiljøetaten.

Han skriver også at det også er noe usikkerhet om hvor reelt dette problemet er, men at det uansett kan endre seg når koronasituasjonen endres.

– Det har vært befaring uten å ha sett noen «snikkjøre», men det kan naturligvis skje til alle døgnets tider. Vi ønsker derfor ikke å gjøre noen tiltak nå, men vi vil følge med på utviklingen her.

Det kan koste deg dyrt

Det er forbudt å kjøre bil på fortau, sykkelfelt, gangvei, sykkelvei og gang- og sykkelvei.

Det er et fast, standardisert forelegg for å bryte forbudet.

Bilister som blir tatt på fersken i bruk av smutthullet på Jordal kan vente seg en regning på 4.450 kroner.