Lørdag holdt Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) en aksjon utenfor Politihuset i Oslo på Grønland.

Aksjonen innebar en utsalgsbod av cannabis. Flere møtte opp for å observere aksjonen, som endte med beslagleggelse av all narkotikaen, samt en anmeldelse. Kort forklart er grunnen til aksjonen å benytte prøvelsesretten på loven.

I videoen som du kan se litt lenger ned i saken, ser du at lederen i Arod, Roar Mikalsen, inviterer folk til å fyre opp en av jointene som var på bordet.

Forventet å bli arrestert

En av de som takket ja til tilbudet var Yngve. Han ønsker ikke å ha etternavnet sitt på trykk.

Til Avisa Oslo forteller han at det var en selvfølge at han skulle være med på aksjonen. Idet Yngve fyrte opp jointen, kom politiet bort for å avlyse aksjonen.

– Jeg tenkte umiddelbart at det vil jeg være med på. Noen må vise ansikt i vår kamp for en fornuftig regulering av cannabis. Jeg måtte jo fyre opp en joint på aksjonen, men jeg forventet å bli arrestert der og da. Det hadde ikke kostet meg en kalori i så måte.

Yngve har godkjent at Avisa Oslo publiserer videoen av ham. Det samme har initiativtakeren bak aksjonen, Roar Mikalsen, gjort.

Roar Mikalsen forteller at dette var en viktig aksjon.

– Vi møtte opp for å fremme menneskerettighetene i ruspolitikken. De forfulgte grupperinger har et rettighetsbilde som forblir oversett av politikerne, og vi gjør dette for å få en løsning på en situasjon som blir stadig vanskeligere. Jevnfør maktfordelingsprinsippet går vi derfor til domstolene, slik at den politiske prosessen kan underlegges rettsstatens kontroll, sier Mikalsen.

Grep inn

Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften § 5. Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av cannabis er forbudt i Norge.

Mikalsen begikk denne kriminelle handlingen med vilje, da målet er å benytte prøvelsesretten på loven, ifølge han selv. Arod-lederen og narkotikaen fikk lenge stå i fred, men da Yngve forsynte seg av narkotikaen på bordet, grep politiet inn.

– Politiet tok så vidt jeg vet aldri fra ham røyken. Noen spurte om hvorfor ikke tjenestenummeret til betjenten var fremme da han skulle stanse overdragelsen, og det endte med at han måtte forklare seg om dette for tilskuerne. Da så det ut som han glemte det han påbegynte, og røyken gikk videre. Det var et fint øyeblikk for de som møtte opp, men jeg håper at jeg slipper å gjøre dette igjen.

Artikkelen fortsetter etter bildet


Mikalsen sier videre at alt nå avhenger av Riksadvokaten.

– Han har støttet en rusreform på grunnlag av de samme prinsipper som Arod, og vi satser på at Den høyere påtalemyndighet vil fortsette å forsvare rettsstatens garantier. Men hvis han svikter, så ser vi oss nødt til å gjenta aksjonen.

Avisa Oslo kontaktet operasjonssentralen i Oslo politidistrikt lørdag kveld. De kunne ikke kommentere saken på daværende tidspunkt.

I videoen kan man høre den ene politimannen si at det skal bli opprettet en straffesak på forholdet. Det er Mikalsen strålende fornøyd med.

Fakta om regjeringens rusreform

  • Rusreformen ble lagt frem av Solberg-regjeringen 19. februar 2021.
  • Reformen innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart.
  • Narkotika skal fortsatt være forbudt, og salg av narkotika skulle fortsatt være straffbart.
  • Et mindretall på Stortinget bestående av Venstre, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti stemte for rusreformen. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte imot, og forslaget gikk dermed ikke gjennom.

Kilde: Wikipedia

– Personlig synes jeg politiet gjorde en god innsats. De ivaretok sin del av jobben veldig godt, nå venter riksadvokaten. Han har en god mulighet nå til å sikre rettsstatens garantier for de forfulgte. Det innebærer en helhetlig menneskerettsanalyse.

Selv trodde Mikalsen at politiet skulle stoppe aksjonen før folk fikk fyrt opp jointene.

– Det gikk bedre enn planlagt. Vi hadde regnet med at politiet ville stoppe aksjonen tidligere enn de gjorde.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Støttes av Frogner Venstre-politiker

Demonstrasjonen støttes av Frogner Venstres Bydelsutvalgsrepresentant Tore Wilken Nitter Walaker.

– Jeg støtter demonstrasjonen og synliggjøringen av at samfunnet bruker uforholdsmessig mye ressurser på et slikt forbud, sier Walaker til AO.

Walaker understreker at han absolutt ikke vil anbefale at ungdom skal bruke slike narkotiske stoffer, men at han mener narkotiske stoffer burde reguleres av myndighetene.

– Jeg synes man skal endre narkotikaloven på nasjonalt nivå slik at vi får det vekk fra det kriminelle miljø over til statlig regulering. I dag er det ingen regulering, bare kriminelt også lukker man øynene for resten, sier han og fortsetter:

– Det bør innføres kvalitetskontroll, omsetning i legaliserte sjapper, regulerte åpningstider, aldersgrense og kvalifisert rådgiving med tanke på bruk, potensielt misbruk av slikt stoff. Det vil føre til at det er langt tryggere for folk å bruke det, og de slipper å komme i kontakt med kriminelle miljøer hver gang de skaffer seg en joint, mener han.

Dårlig reklame for legalisering

Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FrP, har liten tro på aksjonen til Mikalsen. Selv er han imot narkotika og legalisering.

– Dette var en dårlig reklame for legalisering. Det var vanskelig å forstå hva han konkret skulle prøve i retten, annet enn at han ser ut til å mene at det er en menneskerett å selge hasj. Jeg er uenig i det. Jeg er mot legalisering av narkotika, fordi narkotika aldri fører noe godt med seg, men ødelegger mennesker og familier, og fører med seg kriminalitet.