– Fra Lørenveien 68 til Lørenveien 64, så står det ca. 20 biler parkert i sykkelfeltet. De står der hele uka, hele natta og i helgene, spør innbyggeren i en e-post til Bymiljøetaten.

– Hvorfor er det gratis parkering der? spør han videre.

Da Avisa Oslo (AO) var på stedet, sto det fem biler på den aktuelle strekningen.

Bymiljøetaten har svart innbyggeren at de er kjent med parkeringen, men:

– På grunn av manglende/dårlig oppmerking på stedet, kan vi ikke håndheve på stedet. Dette da det er krav til både skilt og oppmerking for å aktivisere trafikkreglenes bestemmelse om stanseforbud i sykkelfelt, heter det i svaret han fikk fra Bymiljøetatens fagkonsulent.

Merkingen på asfalten som skal vise at det er et sykkelfelt synes delvis noen steder, men er ellers lite tydelig og nedslitt.

Sette opp skilt

– Vi har internt etterspurt om iverksettelse av oppmerking, men på grunn av årstid og vær vil det ikke bli gjennomført oppmerking før til sommeren. I mellomtiden vil det bli skiltet med parkering forbudt for å hindre parkering på stedet, svarer de videre.

Henvendelsen ble sendt og besvart i desember. Da Avisa Oslo var på stedet fredag, var det et parkering forbudt-skilt på en del av strekningen. Her var det også skrevet ut bot til en parkert bil.

På en annen del av strekningen – lengst til høyre på kartet – var det ikke forbudsskilt og disse bilene hadde ikke fått gule lapper i på frontruta.