(Nordstrands Blad) – Målgruppen er i utgangspunktet de som ikke klarer, eller ønsker, å bo hjemme i en ordinær bolig, men som heller ikke er berettiget til plass på et kommunalt sykehjem, forteller sivilingeniør Torgils Kvam i Solon Eiendom. Han er bosatt i området og brenner for dette prosjektet.

Tomten ligger ved siden av Bekkelagshjemmet, og det er to hus der i dag som leies ut. Solon kjøpte eiendommen for 77 millioner kroner i desember 2017. Etter å ha møtt litt motbør i starten har kommunen åpnet for at utbyggeren kan bygge rundt 70 seniorleiligheter på den 4,2 mål store tomten.

Tomten ligger midt i en større eiendom som festes av Bekkelaget og Ormøy menighet. Menigheten og Solon samarbeidet en periode om et større prosjekt – en seniorlandsby med ulike boligtilbud til eldre. Dette prosjektet er nå lagt vekk, da de ikke ble enige med kommunen på en del viktige punkter.

– Stort behov

Solons prosjekt i Ekebergveien 118–120 påvirkes imidlertid ikke av dette og fortsetter som før.

Som skissen nedenfor viser skal det bygges tre blokker med til sammen 70 leiligheter. Blokkene blir i tre til fire etasjer med lavest bebyggelse mot Ekebergveien. Boligene blir i størrelse cirka 50 til 85 kvadratmeter.

Kvam er ikke i tvil om det er behov for denne type botilbud til eldre.

– I bydelen er det mest småhus eller blokkbebyggelse uten heis. Og terskelen for å få sykehjemsplass er jo ganske høy – det er en tilsiktet politikk å legge til rette for at flere skal kunne bo hjemme lenger.

Kafé, møteplasser og aktiviteter

Det blir ordinære leiligheter med en del felles tilbud og sentralt i dette er en kafé. Denne kafeen vil ikke bare være for beboere, men skal være åpen for alle.

I tillegg kommer en del felles tilbud og møteplasser, både ute og inne. Det kan være bibliotek, peisestue og annet.

– Tanken er å ansette en aktivitør, en som har bakgrunn og kunnskap om å aktivere folk. Det kan være å matche folk med sammenfattende interesser, enten det er ølbrygging eller kunst. Det sies at damene er flinkere til å møtes og at den største utfordringen er mannfolk. Det ønsker vi å ta tak i, sier Torgils Kvam.

Med 70 boliger for eldre betyr det mange beboere med vedtak om hjemmetjenester.

– Vi har snakket med bydelen om å tilrettelegge for hjemmetjenesten, enten om de trenger et lagerrom eller et møterom.

Solon har også samtaler med naboen – Bekkelagshjemmet – om tjenester som frisør og fotpleie.

– Kanskje kan vi inngå en avtale slik at en frisør og en fotpleier kan få tilgang på et rom her i noen timer i uken, slik at folk kan få det tilbudet uten å bestille taxi og dra ut.

Kvam er tydelig på at de ønsker fokus på å leve et godt liv.

– Vi skal ikke bare selge seniorleiligheter, vi skal selge en boligdrøm.

Håper på vedtak i 2022

Planforslaget ligger fortsatt hos Plan- og bygningsetaten (PBE), men Kvam har et håp om at PBE skal levere forslaget til politisk behandling i løpet av høsten eller i løpet av første kvartal neste år.

– Vi håper på et vedtak i løpet av 2022, og når vedtak foreligger skal vi gå i gang med salget raskt.

De beregner 2-2,5 år på prosjektering og bygging.

– Merker dere interesse for prosjektet allerede nå?

– Vi får noen henvendelser, for eksempel fra pårørende som er bekymret for bosituasjonen til sine foreldre.