Handelsdagen Black Friday startet som en amerikansk tradisjon, men har de siste årene blitt populær også i Norge. Flere steder har den blitt utvida til både Black Week og Black Weekend, og tidligere år har man blant annet kunnet se stort oppmøte og lange køer hos elektronikk-kjedene. Også andre typer butikker har etablert Black Friday som en dag for rabatter og salg.

I år, derimot, har det vært forventet en litt annerledes Black Weekend, på grunn av koronapandemien.

Om man ser på omsetningstallene for 2019, er det Storo senter, CC vest, Alna senter, Oslo city, Aker brygge og Lambertseter senter som er de seks største sentrene i Oslo.

Avisa Oslo har sjekket med disse hvordan Black Friday gikk for dem i koronaåret 2020. Vi har ikke lykkes med å få uttalelser fra Lambertseter senter.

Flere besøkende, men lavere omsetning

Blant sentrene som befinner seg innen Oslos kommunegrenser, er det Storo som har den desidert høyeste omsetninga. I 2019 omsatte de for 2,67 milliarder kroner; nesten 400 millioner mer enn neste Oslo-senter på lista, CC-vest.

Mens de i fjor kun kjørte tilbud på selve Black Friday, hadde de i år utvidet det til hele uka. Derfor blir ikke årets tall helt sammenlignbare med fjorårets, mener Unni Merethe Aasgaard, senterleder ved Storo senter. Hun oppgir at senteret hadde en tilbakegang på 6 prosent, men ønsker ikke å oppgi omsetningstall.

– Det blir feil å sammenligne 2019 mot 2020 – i 2019 var det ingen restriksjoner. I år er det begrenset hvor mange kunder butikkene kan ha – da blir det kø i fellesarealet og mange velger å forlate senteret, sier hun.

I snitt hadde de mellom 16.000 og 17.000 besøkende hver eneste dag, og totalt 109.619 besøkende. Tilsvarende tall for fjoråret var på 97.310, men Aasgaard sier tallene ikke er helt sammenlignbare, siden senteret har byttet tellesystem siden.

Denne gangen unnlot senteret også bevisst å kjøre timestilbud av noe slag.

– Vi fikk ikke det stresset og kaoset som ofte følger med begrenset antall av ulike varer. Nå var det fylt opp med varer, uansett om man kom på morgenen eller om kvelden. Det gikk rolig for seg, sier Aasgaard.

Ikke fått tallene ennå

CC Vest var i 2019 Oslos nest største kjøpesenter målt i omsetning. Senterleder Celine Waldjac opplyser at antallet besøkende i Black Friday-uka økte med 13,6 prosent fra samme uka året før. Hun kan ikke si noe konkret om omsetningstallene ennå, ettersom de endelige tallene ikke er forventet inn før onsdag.

Kan du si noe om hvordan omsetningen var i Black Week i år sammenlignet med i fjor?

Det er litt vanskelig å si noe om før vi har fått tallene. Men det vi ser generelt er et endret handlemønster. Vi har oppmuntra kundene våre til å komme på mindre travle tidspunkter, for å spre de besøkende utover. Derfor er det også vanskelig å kjenne igjen noen tendenser fra tidligere år, sier Waldjac.

Det endrede handlemønsteret som senteret har oppfordret til de siste månedene, kunne også ses i forrige uke.

– Vi hadde jevnt trykk gjennom dagen, og hadde kanskje ikke de samme toppene vi har sett tidligere, sier senterlederen.

Nesten 40.000 flere besøkende enn i fjor

På Alna senter ønsker ikke senterleder Hans Georg Helberg å gå ut med nøyaktige omsetningstall. Men at han er fornøyd med årets Black Weekend, er det likevel ingen tvil om:

– Vi hadde en god juleukeomsetning, og økte med 13 millioner fra i fjor, sier han til Avisa Oslo.

Her var Black Friday utvidet til å gjelde hele helga, noe som tilsynelatende bar gode frukter. I "den svarte uka" opplevde de ifølge Helberg en omsetningsøkning på 21 prosent; uka før endte de opp på 51 prosent økning.

– Black Friday-effekten var fordelt utover hele uka i år, og vi regnet egentlig ikke med noen nevneverdig vekst. Det er jo den spesielle situasjonen med korona som er årsaken til det. Men vi kan trygt si at julehandelen satte i gang allerede i forrige uke. Nå håper vi at trykket fordeler seg godt framover også, slik at vi slipper den voldsomme pågangen de siste dagene før jul, sier Helberg.

Senterlederen tror noe av økningen kan forklares med senterets fysiske oppsett.

– Jeg må nesten si at Alna er designet for denne krisen, spøker Helberg, før han forklarer:

– Vi har en omsetningsvekst på 300 millioner kroner hittil i år. Dette er ikke et senter hvor du går for å kose deg. Du kommer, gjør unna ærendet ditt og drar igjen. Vi gjør ingenting for at folk skal være her over lengre tid, og kundene oppholder seg ikke i noen fellesarealer, ramser Helberg opp.

Totalt var det 117.099 betalende gjester innom i løpet av Black Weekend i år, mot 80.587 i 2019.

– Det er noen ting som gjør at vi får et ekstra løft i år: Det er at julehandelen allerede har starta, og at vi har utvida fra Black Friday til Black Weekend. Og så får man ikke brukt penger på så mye annet heller, tror Helberg.

Forventet nedgang på Oslo city

På Oslo city ønsker de heller ikke å oppgi konkrete omsetningstall, men operativt ansvarlig i Steen & Strøm AS, Ketil Wold, bekrefter at det gikk ned fra i fjor. En viss nedgang var også forventet fra senterledelsens side.

– Det var cirka halvparten så mange besøkende som det var i fjor. Årsaken er at vi har forholdt oss til Oslo kommune sine bestemmelser og anbefalinger, og derfor innførte tiltak for å kunne kontrollere antallet besøkende inne på senteret, sier Wold.

I fjor var det rundt 70.000 besøkende på selve Black Friday. I år var det altså rundt 35.000. Det store flertallet av disse fulgte anbefalingene og påbudene fra både senteret og kommunen om å holde avstand og bruke munnbind, også på utsiden av senteret.

Begrensningene som senteret satte for innslipp, førte nemlig også til kødannelse på utsiden av senteret. Men både ute og inne var det god kontroll på køene, ifølge Wold.

– Der hvor vi så køing inne på senteret, så vi også at organiseringen av disse fungerte utmerket. Folk hadde stor respekt for avstandskravene og de smitteverntiltakene, mener han.

Sett under ett, er Wold godt fornøyd med Black Friday-uka.

– Det var en god uke – en av årets beste uker – men fortsatt godt under fjoråret. Men det er viktig for med å respektfullt håndheve de reglene som foreligger fra kommunen. Kanskje utenom selve Black Friday var vi aldri i nærheten av å utfordre reglene fra kommunen i forrige uke, sier han.

Dropper Black Friday helt

Ved kjøpesenteret på Aker brygge, derimot, har de valgt å ikke være med på hverken Black Friday eller noen av de relaterte svarte salgsperiodene.

– Vi gjennomfører ikke Black Friday og har aldri gjort det, sier Thomas Nygård, destinasjonssjef ved Aker brygge.

Han omtaler det som et prinsipp de har valgt å følge, og sier at dette også er i tråd med hva leietakerne deres ønsker.

– Vi mener det ødelegger mer enn vi har å vinne på å gjøre dette rett før julehandelen. Vi er litt motstrøms der, sier Nygård.